Dezvoltarea Copilului Prin Joc

Cele mai comentate

Cele mai vizionate

Cele mai apreciate

 • Jocuri de dezvoltare a capacit??ii de orientare �n spa?iu ?i...

  Capacitatea de orientare �n spa?iu poate fi antrenat? ?i consolidat? juc�nd diferite jocuri. La v�rsta de trei p�n? la cinci ani, copilul �nva?? s? se orienteze �n spa?iu ?i s? foloseasc? acest lucru.
 • Jocuri de dezvoltare a capacit??ii de orientare �n spa?iu ?i...

  Copii cu v�rsta �ntre 4-5 ani deja trebuie s?-?i manifeste independen?a �n manipularea obiectelor in spa?iu ?i s? fie capabili s? descrie verbal aceast? activitate.
 • Importan?a apartenen?ei la o colectivitate pentru dezvoltarea copiilor

  Atunci c�nd se nasc, copiii sunt preg?ti?i pentru comunicarea reciproc?. Ei posed? un instinct natural de a accepta informa?ii de la p?rin?i ?i de a-?i exprima dorin?ele ?i sentimentele. P?rin?ii ?i copiii sunt preg?ti?i pentru comunicarea reciproc?, care r...  mai mult
 • Copiii �?i inventeaz? propriile pove?ti atunci c�nd se joac?

  V�rsta pre?colar? este adesea denumit? perioada jocului ?i a imagina?iei. Copiii sunt mereu ocupa?i. Se joac?, deseneaz?, sculpteaz?, decupeaz?, �ndoaie ?i construiesc. Ei �?i folosesc imagina?ia pentru toate aceste activit??i.
 • Abilit??ile sociale: c�t este de important s? ne juc?m �mpreun?...

  Oamenii sunt fiin?e sociale. De?i uneori dorim s? fim singuri, singur?tatea aceasta este inten?ionat?. Dac? cineva ne-ar obliga s? tr?im f?r? compania celorlal?i, nu am fi ferici?i. Aceasta afirma?ie este adev?rat? de dou? ori �n cazul copiilor. Nu este bin...  mai mult
 • Activit??i pentru timpul liber pentru copii ?i �ntreaga familie

  Jocul/joaca este cea mai important? activitate pentru un pre?colar. Are un rol bine definit � este o activitate fundamental?. Ea dezvolt? cogni?ia, emo?iile, imagina?ia, creativitatea, mi?carea, comunicarea etc.
 • Ce putem �nv??a din pove?ti

  Pove?tile nu sunt doar o form? de distrac?ie. Prin intermediul lor, copiii �?i �nsu?esc principii interpersonale de baz?. ?ti?i ce se ascunde �n pove?ti?