Abilit??ile sociale: c�t este de important s? ne juc?m �mpreun? � copiii cu copiii ?i p?rin?ii cu copiii

  • Trimis de Anda08
  • 12 decembrie 2013, 13:09:53 EET
  • 6.264 vizualizari
Trimite Denunta

Oamenii sunt fiin?e sociale. De?i uneori dorim s? fim singuri, singur?tatea aceasta este inten?ionat?. Dac? cineva ne-ar obliga s? tr?im f?r? compania celorlal?i, nu am fi ferici?i. Aceasta afirma?ie este adev?rat? de dou? ori �n cazul copiilor. Nu este bine s? �i izol?m de al?i copii ?i s? �i ?inem �nchi?i �n cas?.

Locurile unde copiii au primul contact social cu al?i copii sunt diversele maternit??i pe care le pot vizita de la na?tere ?i, mai târziu, gr?dini?a. Copiilor le place acolo pentru c? se pot juca. Se joac? cu ceilal?i copii, dar ?i cu adul?i, p?rin?i ?i educatori.

Jocul ca ?i activitate individual? trece prin modific?ri semnificative de la na?tere, iar mediul social sprijin? aceast? dezvoltare. De fapt, putem spune c? f?r? ceilal?i, nici m?car nu ne-am putea juca.

La vârsta de doi ani, jocurile sunt esen?iale în cunoa?terea lumii. Copiii se joac? cu diverse juc?rii. ?tiu c? p?rin?ii îi ajut? s? manevreze obiecte, s? le ridice, s? se a?eze ?i, mai târziu, s? mearg?.

Între doi ?i ?apte ani, limbajul copiilor se dezvolt? pe deplin datorit? interac?iunii sociale cu mediul înconjur?tor. Cel mai adesea copiii se joac? de-a ceva. Inventeaz? istorioare ?i pove?ti pe care le ?tiu de la televizor, de la gr?dini?? sau de la p?rin?i. Încep s? aib? nevoie de parteneri pentru a se juca. Aceast? form? de joac? este important? pentru dezvoltarea lor. În timpul jocurilor se dezvolt? imagina?ia, se creeaz? un spa?iu pentru procesarea percep?iilor ?i le sunt satisf?cute nevoile.

De la vârsta de ?apte ani încep jocurile cu reguli. Stabilirea unor reguli ajut? copiii s? proceseze realitatea. Ei înva?? regulile de la p?rin?i ?i educatori, precum ?i de la fra?ii mai mari. ?i observ? dac? adul?ii le respect? sau nu. Înva?? de la ace?tia imitând modelele. P?rin?ii trebuie s? respecte regulile ?i s? î?i laude copii atunci când o fac ?i ei. În timpul jocurilor colective, putem observa ce pozi?ie de?in copiii în colectivitate ?i cât de bine se în?eleg cu ceilal?i.

În timpul jocurilor p?rin?i-copii, este important ca p?rin?ii s? le dedice suficient timp. Inventa?i jocuri în cadrul c?rora s? dezvolta?i aptitudinile copiilor dumneavoastr?. Activit??ile de genul ‘asem?n?tor sau diferit’ care ajut? la dezvoltarea percep?iei vizuale sunt atât jocuri importante, cât ?i exerci?ii. Putem exersa diferen?ierea vizual?, analiza ?i sinteza vizuale, memoria vizual?, diferen?ierea figurilor ?i a fundalurilor, diferen?ierea figurilor inversate ?i putem face exerci?ii pentru mi?carea globilor oculari. Aceast? practic? implic? vorbirea prin verbalizarea activit??ilor desf??urate, gândirea care se dezvolt? cu ajutorul verbaliz?rii, abilit??ile motorii ?i memoria. În concluzie, este important pentru copii s? se afle în preajma persoanelor care le sunt apropiate. Dac? ave?i ai mul?i copii, implica?i-i ?i pe ceilal?i în joaca voastr?; vârsta nu este un impediment.

Jocul cel mai simplu este un joc de memorie sau c?utarea diferen?elor dintr-o imagine. Mai pute?i desena un ?ir de animale ?i apoi s? v? întrece?i cine descoper? animalul care nu se potrive?te în ?ir, dup? care s? îl coloreze. Un alt joc simplu este decuparea unei imagini, a unei vederi sau a unui calendar vechi cu fotografiile copiilor ?i apoi v? pute?i lua la întrecere cine pune mai repede toate piesele la un loc.

În timpul jocurilor copil-copil, copiii înva?? ce înseamn? cooperarea, rolurile ?i dobândesc aptitudini noi. Afl? despre noi forme de joac?, gândire ?i despre reguli stricte. La început, copiii nu pot coopera atunci când se joac?. Totu?i, de la vârsta ?colar?, cooperarea devine foarte important?.

Pune?i-le copiilor cântecele pe care s? danseze ?i privi?i ce copil î?i asum? rolul de a le ar?ta celorlal?i pa?ii de dans ?i ce copii copiaz? mi?c?rile. Ar putea fi doi copii care arat? pa?ii. Cum se vor comporta în aceast? situa?ie? De cine va asculta grupul? Tot a?a copii înva?? s? se joace ?i s? asculte. Mai târziu schimba?i rolurile. Copiii lideri care au ar?tat pa?ii celorlal?i trebuie s? execute, în timp ce dansatorii indic? pa?ii de dans. Se vor distra ?i vor înv??a în acela?i timp.

Este important pentru copii s? î?i imagineze c? merg la ?coal?. Acest lucru se aplic? ?i copiilor care nu o fac înc?. Atunci când se joac? acest joc, înva?? diverse roluri, dobândesc cuno?tin?e noi, concureaz? ?i coopereaz?. În plus, reu?esc ?i s? empatizeze cu ceilal?i. Jocurile de-a doctorul ?i p?rin?ii sunt la fel de benefice pentru copii. Dac? copiilor dumneavoastr? le plac animalele, sugera?i-le s? se joace de-a medicul veterinar. Pute?i folosi un animal de plu?, o sering? de la siropul de tuse, vat? ?i un atlas cu animale. Copiii înva?? cum s? trateze animalele ?i c? ?i ele pot suferi. Înva?? s? recunoasc? diverse animale ?i modul în care tr?iesc. Atunci când p?rin?ii se implic?, ei pot oferi date ?i informa?ii. La final, pute?i s? v? juca?i un joc în care imita?i sunetele produse de diverse animale. Ceilal?i trebuie s? ghiceasc? despre ce animal este vorba.