Ce putem înv??a din pove?ti

  • Trimis de Anda08
  • 3 decembrie 2013, 10:01:07 EET
  • 4.996 vizualizari
Trimite Denunta

Pove?tile nu sunt doar o form? de distrac?ie. Prin intermediul lor, copiii î?i însu?esc principii interpersonale de baz?. ?ti?i ce se ascunde în pove?ti?

O mân? de ajutor de pe t?râmul pove?tilor

 

Pove?tile au o importan?? psihologic? deosebit? pentru copiii de orice vârst?. Ele ajut? la dezvoltarea personalit??ii ?i le dau speran?? c? pân? ?i cel mai slab poate reu?i în via??. Din pove?ti, copilul înva?? c?, dac? ai încredere în for?ele tale, po?i dep??i obstacole ?i, într-un final, po?i reu?i.

Identificarea cu personajul principal


În pove?ti, principiile opuse sunt adesea unificate. Fetele se identific? cu prin?ese, cu lupt?toare, vr?jitoare ?i zâne. B?ie?ii, cu cavaleri, supereroi sau prin?i.

 


Binele ?i r?ul


• Pove?tile condamn? l?comia, furtul, invidia sau comportamentul reprobabil fa?? de altcineva.
• De obicei, în pove?ti orice r?u este pedepsit.
• Contrastul dintre bine ?i r?u ajut? pre?colarii s? în?eleag? valorile morale ale societ??ii.
• Copiii se identific? cu eroii pozitivi care, la sfâr?itul pove?tii, cap?t? recompense ?i iubire.

Pân? la ce vârst? ar trebui s? li se permit? copiilor s? tr?iasc? într-o lume imaginar??

În teorie, vârsta real? a pove?tilor este cea pre?colar?. Copiii au nevoie de organizare ?i ordine. Pove?tile le ofer? pe amândou?. Copiii de ?coal? pot fi îndep?rta?i de realitate din cauza pove?tilor; cu toate acestea, ele sunt în continuare utile. Dac?  la o vârst? mai mare un copil prive?te doar pove?ti, refuzând filmele dedicate vârstei sale, se recomand? s? motiva?i ?colarul mic s? desf??oare ?i alte activit??i.

 


Interac?iunea p?rin?i-copii

Pove?tile citite sau povestite au o importan?? maxim? pentru rela?ia dintre p?rin?i ?i copii. Se recomand? s? crea?i un moment ?i un spa?iu anume pentru citit sau povestit. O poveste poate deveni un ritual pentru p?rin?i ?i copii, un fel de recompens? dup? o zi lung?. Acest ritual este deosebit de gustat de c?tre copii.

Idei principale
Pove?tile au o importan?? vital? pentru rela?ia dintre copii ?i p?rin?i.

Citat
Pove?tile sunt un ghid special c?tre dezvoltarea psihicului, de la na?tere ?i pân? la c?utarea suprem? a identit??ii.