Copiii �?i inventeaz? propriile pove?ti atunci c�nd se joac?

  • Trimis de Anda08
  • 17 decembrie 2013, 09:41:01 EET
  • 4.767 vizualizari
Trimite Denunta

V�rsta pre?colar? este adesea denumit? perioada jocului ?i a imagina?iei. Copiii sunt mereu ocupa?i. Se joac?, deseneaz?, sculpteaz?, decupeaz?, �ndoaie ?i construiesc. Ei �?i folosesc imagina?ia pentru toate aceste activit??i.

Pun laolalt? câteva cuburi de construit ?i spun: “Uite o ma?in?”. Pentru a face acest lucru, trebuie s? aib? pu?in? experien?? personal?. Trebuie s? ?tie cum arat? o ma?in? ?i cum s? o construiasc?. Mai întâi, trebuie s? cunoasc? ?i s?  observe totul. Apoi consolideaz? aceste cuno?tin?e inventând sau copiindu-le.

În timp ce se joac?, ei creeaz? ?i combin? lucruri ?i evenimente. Astfel, inventeaz? pove?ti folosindu-?i imagina?ia. Pretind c? sunt doctori sau conductori de locomotive, c? merg la ?coal? etc. Atunci când se joac?, pot dobândi aptitudinile ?i gesturile necesare unui dialog ?i î?i pot exprima emo?iile. În timpul jocului, percep?ia pe care o au despre lumea real? se reflect? în ac?iunile lor.

Exist? diverse tipuri de joac?/jocuri:

Jocurile creative, în care nu exist? reguli prestabilite ?i copiii le creeaz? pe m?sur? ce se joac?.
Jocurile tematice, în care copiii se joac? de-a cineva sau de-a ceva.
Jocurile constructive, în care copiii construiesc ?i asambleaz?.
Jocurile teatrale, care se bazeaz? pe reproducerea unei pove?ti. Aceste jocuri încurajeaz? dezvoltarea vorbirii ?i a creativit??ii în cel mai înalt grad.


Jocurile au numeroase forme ?i îndeplinesc diverse roluri la fiecare vârst?.

În perioada cuprins? între na?tere ?i doi ani, jocurile sunt esen?iale în cunoa?terea universului înconjur?tor. Copiii înva?? s? numeasc? obiecte ?i juc?rii, s? le repete denumirea ?i s? le manevreze.

La trei ani, construiesc castele ?i hornuri din cuburi de construit. La aceast? vârst?, le place compania altor copii, dar nu permit nim?nui s? se implice în propriul joc. Se joac? în spa?iul lor personal.

De la vârsta de patru ani încep s? se joace împreun?. Creeaz? ?arcuri în interiorul c?rora a?az? animale, ma?ini sau p?pu?i. Construiesc structuri mai complexe, por?i sau intr?ri. În continuare joaca de-a ceva sau cineva nu are reguli, dar este important? pentru dezvoltarea vorbirii ?i a sim?ului colectivit??ii.

La ?ase ani, structurile pe care le construiesc sunt mai dificile; copiii le perfec?ioneaz? ?i încearc? s? reconstruiasc? structurile care nu sunt suficient de bune. Încearc? s? construiasc? structuri urmând schi?e, dar le este înc? destul de greu.

Uneori copiii se joac? cu adul?ii care le pot sugera tema jocului, iar apoi copiii pot dezvolta jocul ?i povestea dup? cum doresc. Construiesc un castel de nisip ?i î?i imagineaz? cine locuie?te în el, câ?i copii au, ce fac etc. Adaug? pietricele construc?iei pentru a reprezenta ferestrele; sap? o groap? ?i o umplu cu ap? pentru a reprezenta un ?an? de ap?rare; îl decoreaz? cu stegule?e f?cute din frunze etc.

La aceast? vârst?, copiii sunt ini?iatorii jocurilor tematice ?i î?i asum? diverse roluri. De asemenea, inventeaz? ?i roluri secundare interesante, iar povestea inventat? are un subiect mai vast ?i mai complex. Caut? parteneri pentru jocurile lor; acum pot s? convin? de comun acord asupra unei teme.

Atunci când inventeaz? diverse pove?ti ?i scene, copiilor le face mare pl?cere ?i o fac cu pasiune. Aceast? bucurie provine din faptul c? se transpun în pielea personajului pe care ?i-l aleg ?i c? persoana pe care o reprezint? se bazeaz? pe propriile lor dorin?e ?i idei. Jocurile cu tem? interesant? pot fi repetate de-a lungul câtorva zile la gr?dini??, de exemplu. Aceste jocuri implic? sim?ul cooper?rii, autodisciplin? ?i auto control. În timpul jocurilor colective, putem observa clar rolul pe care îl joac? copii în colectivitate. În cadrul acestor jocuri, copiii mai mari pot inspira joaca celor mai mici.

Literatura ?i filmele pentru copii reprezint? ?i ele o surs? de inspira?ie pentru inventarea jocurilor tematice. Copiii pot alege un erou copil sau animal ?i se pot identifica cu el.

Imagina?ia legat? de inventarea istorioarelor este în principal influen?at? de pove?ti. Mamele moderne ?tiu c? nu trebuie s? le spun? copiilor pove?ti de groaz?, mai ales înainte ca ace?tia s? mearg? la culcare. Co?marurile sunt intensificate de imagina?ie. Totu?i, copiii nu trebuie s? fie suprasatura?i cu pove?ti. Pove?tile trebuie tr?ite; copiii trebuie s? în?eleag? subiectul chiar dac? nu reu?esc s? îl redea în cuvinte.

De la începutul vie?ii ?i pân? când copiii merg la ?coal?, jocurile reprezint? o parte important? a activit??ilor lor. Prin urmare, sunt instrumentul cel mai eficient pentru educa?ia lor.