Activit??i pentru timpul liber pentru copii ?i întreaga familie

  • Trimis de Anda08
  • 9 decembrie 2013, 10:24:42 EET
  • 6.591 vizualizari
Trimite Denunta

Jocul/joaca este cea mai important? activitate pentru un pre?colar. Are un rol bine definit – este o activitate fundamental?. Ea dezvolt? cogni?ia, emo?iile, imagina?ia, creativitatea, mi?carea, comunicarea etc.

Asigura?i-v? c? copiii au timp suficient pentru jocuri “obi?nuite”. Nu încerca?i s? le umple?i toate zilele cu activit??i controlate la mod? desf??urate dup? ?coal?. În timpul liber, copiii î?i pot demonstra cel mai bine originalitatea ?i î?i pot exprima pe deplin personalitatea. Crea?i un mediu calm ?i sigur pentru copiii dumneavoastr? unde s? se joace; opri?i cântecelele ?i desenele animate ?i l?sa?i-i s? se abandoneze jocurilor libere, un lucru perfect natural pentru ei.

Joaca îi poate ajuta pe copii s? se implice în totalitate într-o activitate; astfel, ei descoper? c? se afl? în alt univers, unde se aplic? propriile lor reguli ?i unde î?i pot lua propriile decizii. Doar atunci când sunt în pan? de idei îi pute?i inspira ?i motiva. Dac? nu ave?i succes, nu le lua?i juc?riile ?i nici nu îi corecta?i. Da?i-le timp s? î?i identifice propriile solu?ii. L?sa?i-i s? construiasc? din cuburi de lemn ?i s? se joace cu cuburi de construit, p?pu?i sau ma?inu?e. Nu uita?i s? le citi?i ?i s? le cânta?i. S-a demonstrat de-a lungul a genera?ii întregi c? recompensa va fi de o sut? de ori mai mare atunci când ne cre?tem copiii.

Nu uita?i c? prezen?a lor în aer liber ?i în condi?ii meteo diferite este la fel de important?. Jocul cu mingea pe terenul de sport, c???ratul pe diverse cadre, condusul tricicletelor, construirea castelelor de nisip sau plimb?rile prin p?dure sunt activit??i care ajut? copiii s? înve?e s? fie perseveren?i ?i s? î?i dezvolte performan?a fizic?.

În prezent, m?micile tinere beneficiaz? de multiple activit??i chiar ?i pentru cei mai mici bebelu?i, precum cursuri de nata?ie, gimnastic?, înv??area limbilor str?ine, diverse centre de activit??i, mini locuri de joac? etc. Toate aceste activit??i se bazeaz? pe joac?.

Copiii mici ?i pre?colarii se concentreaz? în timpul unui joc sau al unei activit??i pe o perioad? scurt? de timp. Încercarea de a inventa noi activit??i de-a lungul unei zile este adesea extenuant? pentru mame. Acesta ar putea fi unul dintre motivele pentru care profit? de activit??ile men?ionate mai sus. Este bine s? se întâlneasc? cu alte mame, s? discute despre probleme similare ?i s? fac? schimb de impresii. Copiii sunt întotdeauna ferici?i când sunt printre cei de-o seam? cu ei.

Ce principii ar trebui s? urm?m atunci când alegem activit??ile pentru timpul liber?

 

Cel mai important criteriu este dac? copilul merge sau nu la gr?dini??. Dac? merge, se întoarce acas? obosit ?i înc?rcat de experien?e, ?i, prin urmare, are nevoie de odihn? ?i de o activitate mai lini?tit? sau relaxant? pentru restul zilei. Putem programa activit??i mai complexe pentru ace?ti copii care s? se desf??oare la sfâr?it de s?pt?mân?.
 
Varianta optim? este s? ob?ine?i o recomandare de la alt? mam? care a desf??urat deja activitatea respectiv? cu copilul ei. Câte astfel de activit??i pentru timp liber pute?i alege? Depinde de temperamentul copilului ?i de situa?ia financiar? ?i interesele p?rin?ilor.

Nu uita?i nici de apari?ia unor situa?ii stresante care ar putea reduce calitatea experien?ei copilului dumneavoastr? pe care i-o ofer? aceste activit??i. Situa?iile stresante se pot produce din cauza modific?rii rutinei zilnice a copilului (pentru c? trebuie s? se schimbe repede, trebuie s? g?ti?i repede, s? preg?ti?i lucrurile, copilul nu vrea s? mearg? chiar acum, copilul a r?cit etc.)

În concluzie, putem spune c? toate activit??ile culturale, sportive ?i de aventuri sunt foarte importante pentru dezvoltarea optim? a copiilor. Exist? diverse activit??i pentru timpul liber în ora?e ?i sate. O vizit? la un castel, un antrenament de hockey, o plimbare prin parc, joaca neorganizat? – toate aceste activit??i sunt la fel de benefice pentru dezvoltarea personalit??ii ?i a abilit??ilor lor de socializare. Simpla a?teptare a unei experien?e este foarte important?. Calitatea timpului petrecut împreun? este intensificat? de cât de mult ne place tuturor.

Totu?i, activit??ile simple precum joaca neorganizat?, pove?tile, povestitul sau alintul din partea unei persoane dragi sunt o prioritate în educa?ia copiilor.