Importan?a apartenen?ei la o colectivitate pentru dezvoltarea copiilor

  • Trimis de Anda08
  • 20 decembrie 2013, 10:30:58 EET
  • 5.556 vizualizari
Trimite Denunta

Atunci când se nasc, copiii sunt preg?ti?i pentru comunicarea reciproc?. Ei posed? un instinct natural de a accepta informa?ii de la p?rin?i ?i de a-?i exprima dorin?ele ?i sentimentele. P?rin?ii ?i copiii sunt preg?ti?i pentru comunicarea reciproc?, care reprezint? baza dezvolt?rii generale a personalit??ii copilului.

Dac? dorim s? avem copii prieteno?i, responsabili ?i genero?i, trebuie s? le acord?m aten?ie deplin? de la bun început ?i s? r?spundem nevoilor pe care le au. Rela?ia cu mediul se formeaz? prin intermediul p?rin?ilor, mai ales al mamelor. Aceast? rela?ie devine punctul de plecare pentru rela?iile viitoare din via?a unui copil.

La doar 30 de s?pt?mâni, copiii încearc? s? ajung? ?i s? ating? alt copil care se afl? în apropierea lor. Le plac primele jocuri pentru copii precum ‘cucu-bau’ ?i ‘ursul doarme’.

În jurul vârstei de un an, copiilor le plac întrunirile sociale; îi privesc pe cei din jur cum vorbesc, dar se ?in de mâna mamei pentru a se sim?i în siguran??.

La doi ani, ei caut? compania altor copii. Le place s? îi ?tie în preajm?, dar nu vor s? fie deranja?i atunci când se joac?. Se afl? într-o etap? de dezvoltare de joac? paralel?, adic? nu sunt înc? suficient de maturi pentru a coopera ?i a se juca cu ceilal?i. L?sa?i-i s? se joace cu al?i copii cât de des posibil Înv??a?i-i s? împrumute juc?rii ?i l?uda?i-i de fiecare data când î?i împart juc?riile. Ave?i grij? de siguran?? în timpul jocurilor. Supraveghea?i-i ?i asigura?i-v? c? nu se lovesc; înv??a?i-i cum s? rezolve problemele care ar putea ap?rea. Astfel, îi înv??a?i, practic, comportamentul social.

La trei ani copiii sunt deja ni?te mici personalit??i. Acum ?tim c? nu mai este valabil c? cele mai importante lucruri sunt cele pe care le înv???m la gr?dini??. Oamenii sunt maleabili, iar creierul lor este deschis la stimuli noi pe durata întregii vie?i.

În urm?torii trei ani, majoritatea copiilor merg la gr?dini??. Este primul loc unde copiii încep s? locuiasc? în grup. Înva?? s? stabileasc? rela?ii cu ceilal?i copii ?i cu autorit??i adulte. Este ?i un mediu deosebit de valoros ?i stimulativ.

La gr?dini?? ?i nu numai, activitatea cea mai natural? pentru copii este joaca; copiii lucreaz? ?i creeaz? prin joac? ?i jocuri. Acestea sunt foarte importante pentru dezvoltarea lor mental? ?i fizic?.

Toate activit??ile din gr?dini?e se adreseaz? dezvolt?rii integrale a copiilor ?i se desf??oar? în mod organizat. Activit??ile fizice, de exemplu, dezvolt? abilit??ile motorii; gimnastica ?i exerci?iile de alergat dezvolt? toate grupele de mu?chi. Activit??ile legate de arte ?i îndemân?ri dezvolt? abilit??ile motorii fine. Acestea sunt importante pentru dezvoltarea vorbirii, care se dezvolt? prin repetarea versurilor ?i ascultarea pove?tilor. Cântecele ?i dansul dezvolt? sim?ul estetic ?i urechea muzical?. Atunci când vorbesc despre imagini, copiii î?i dezvolt? vocabularul.

Datorit? contactului cu ceilal?i, copiii înva?? s? coopereze, s? respecte reguli ?i s? stabileasc? rela?ii cu al?i copii ?i cu adul?ii. Modul în care înva?? s? î?i g?seasc? locul în colectivitate ?i cum s? coopereze cu ceilal?i f?r? intra complet într-un con de umbr? are propria sa importan?? pentru dezvoltarea lor ulterioar?. Educatorii îi pot înv??a s? rezolve problemele care apar în colectivitate. Atunci când rezolv? probleme simple, copiii î?i dezvolt? intelectul, dar ?i vorbirea ?i aptitudinile creative.

Invent?m acelea?i activit??i sau altele similare pentru copiii no?tri ?i acas?, doar c? nu ne d?m seama de importan?a lor pedagogic?. Copiii se joac? cu o minge pe terenul de sport ?i negociaz? cum s? se ca?ere pe structuri diverse ?i astfel î?i dezvolt? abilit??ile motorii. Deseneaz?, rezolv? puzzle-uri, în?ir? m?rgele ?i decupeaz? ?i astfel î?i dezvolt? abilit??ile motorii fine. Ascult? cântece ?i le cânt? ?i astfel î?i dezvolt? urechea muzical?. Ascult? pove?ti ?i înva?? poezii ?i astfel î?i dezvolt? vorbirea ?i vocabularul. Este important s? crea?i un mediu stimulator ?i iubitor copiilor dumneavoastr?, deoarece ei înva?? ?i prin experien?a personal?.

Jocurile sunt importante pentru dezvoltarea copiilor, iar alegerea juc?riilor se afl? în strâns? leg?tur? cu aceasta. S? le oferim copiilor no?tri diverse tipuri de juc?rii cu care s? se joace.

-    Juc?rii cu reguli ?i pa?i prestabili?i precum puzzle, jocuri lotto etc. Acestea dezvolt? gândirea logic?, înva?? copiii s? respect? pa?ii ?i regulile prestabilite ?i s? aib? r?bdare.
-    Juc?rii creative precum plastilin?, cuburi de construit ?i alte jocuri utile pentru a repeta îmbinarea, stivuirea, nivelarea etc. Aceste juc?rii dezvolt? dexteritatea, creativitatea ?i gândirea matematic?.
-    Obiectele din via?a real? precum ap?, nisip, hârtie, material de ambalat, lemn etc. sunt o surs? excelent? pentru a crea experien?e noi, iar ei î?i dezvolt? creativitatea ?i imagina?ia.
-    Juc?riile clasice precum triciclete, p?pu?i, ma?inu?e, animale de plu?, truse medicale etc. dezvolt? creativitatea ?i aptitudinile vorbirii. Ele permit copiilor s? se joace de-a ‘lucruri adev?rate’.

Juc?riile multifunc?ionale sunt cele mai recomandate pentru dezvoltarea copiilor. Ele ofer? un num?r de op?iuni de joac? ?i permit copiilor s? î?i exprime creativitatea ?i imagina?ia. Cu aceste juc?rii, copiii se pot juca de-a ceva diferit de fiecare dat?. Printre ele se num?r? toate tipurile de cuburi de construit, figurine, plastilin?, pl?ci de desen, precum ?i ambalaje simple(cutii).

Cât de util este televizorul în dezvoltarea copiilor?

În prezent nu exist? niciun studiu ?tiin?ific care s? demonstreze c? televizorul este d?un?tor. El face parte din via?a noastr? ?i nu are sens s? îl evit?m. Depinde de noi cum îl folosim. Televizorul este o surs? de informare, ofer? copiilor o cunoa?tere mai complet? a lumii înconjur?toare ?i îi ajut? s? î?i îmbog??easc? vocabularul. Pe de alt? parte, îi obose?te ?i îi face mai apatici, împiedic? comunicarea în cadrul familiei, prezint? violen??, iar copiii merg târziu la culcare tocmai din cauza lui etc.
Alege?i un program adecvat pentru copii, privi?i-l împreun?, explica?i-le ?i discuta?i despre el. De asemenea, decide?i cât de des au voie s? se uite le televizor. Dac? le oferim copiilor alternativele de a se juca al?turi de al?i copii sau de a privi la televizor, cu siguran?? vor alege joaca.

Familiile care nu au televizor petrec mai mult timp cu copiii ?i desf??oar? mai multe activit??i împreun?. Acest lucru este cert. Totu?i, copiii s-ar putea sim?i priva?i ?i izola?i pentru c? nu pot împ?rt??i lucrurile despre care povestesc ceilal?i copii ?i pe care le cunosc de la televizor.

S-a dovedit c? tot timpul pe care copiii îl petrec în colectivitate are o influen?? pozitiv? asupra dezvolt?rii mentale ?i fizice a unui copil s?n?tos.