Jocuri de dezvoltare a capacit??ii de orientare īn spa?iu ?i a orient?rii c?tre stānga, dreapta

  • Trimis de Anda08
  • 23 decembrie 2013, 09:52:49 EET
  • 13.483 vizualizari
Trimite Denunta

Copii cu vārsta īntre 4-5 ani deja trebuie s?-?i manifeste independen?a īn manipularea obiectelor in spa?iu ?i s? fie capabili s? descrie verbal aceast? activitate.

La vârsta pre?colar? poate fi antrenat? capacitatea de orientare în spa?iu în combina?ie cu exerci?iile de relaxare de preg?tire pentru înv??area scrierii, cum ar fi mi?carea circular? a mâinilor, mi?carea bra?elor,  scuturarea degetelor ?i a încheieturilor.  În timpul execut?rii exerci?iilor de c?tre copii, verific?m dac? ace?tea în?eleg corect sarcina primit?. Îi vom ruga pe copii s? fac? o mi?care circular? cu mâna dreapt?, s? mi?te mâna stâng? înainte ?i înapoi, s? ridice piciorul drept, etc. Copiilor le plac foarte mult ?i jocurile tematice, în timpul c?rora, de multe ori, îndeplinesc sarcini referitoare la direc?ie.  

De exemplu, atunci când se joac? de-a mijlocul de transport, copii vorbesc despre drumul pe care circul?, spre ce direc?ie vireaz?, se afl? ma?ina în fa?a tunelului sau în interiorul acestuia, etc. Jucându-se de-a vânz?torul, copii comenteaz?, se afl? sau nu bananele în magazinul lor pe raftul de sub mere sau pe cel de deasupra lor, aranjeaz? pe tejghea, exact acolo unde ar trebui s? fie puse, diferite cutii cu produse, urmând instruc?iunile adul?ilor. De asemenea foarte util este jocul „în oglind?”, în care adul?ii fac diferite mi?c?ri în fa?a oglinzii, iar copiii, stând în picioare în fa?a oglinzii, repet? aceste mi?c?ri.  În acest caz, ar trebui s? se acorde o aten?ie deosebit? direc?iei opuse direc?iei la stânga ?i la dreapta în imaginea din oglind? ?i s? se exerseze, cu voce tare, ordinele, referitoare la schimbarea de direc?ie.  

O bun? orientare în spa?iu este necesar? pentru via?a practic? de zi cu zi, iar la vârsta pre?colar? ?i pentru a în?elege semnele grafice ?i numerice, de care va avea nevoie copilul pentru a înv??a s? scrie ?i s? citeasc?. Din acest motiv copilul trebuie s? înve?e s? perceap? diferen?ele în direc?ii ?i orientare. Dac? va înv??a ?i consolida aceste concepte, atunci când va fi la ?coal? acesta, dup? toate probabilit??ile, nu va întâmpina dificult??i la recunoa?terea literei mari „E” ?i a cifrei „3” sau a cifrelor 9 ?i 6. Copilul va citi în mod normal de la stânga la dreapta, dar numai în cazul în care percepe aceste concepte ca ceva firesc. Capacitatea de orientare în spa?iu  se va manifesta în percep?ia distan?ei între cuvinte, a?ezarea textului în coloane, pozi?ia silabelor în cuvânt, a cuvintelor în propozi?ii.

La început copilul înva?? s? fac? distinc?ie între „stânga” ?i „dreapta” datorit? unor comenzi simple: „Arat? mâna dreapt?, piciorul stâng, flutur? mâna stâng?, atinge urechea dreapt?”. Copiii trebuie s? st?pâneasc? aceast? abilitatea pân? la 7 (nu mai târziu de 9) ani. Copilului trebuie s? i se explice, printr-o form? accesibil?, care este mâna dreapt? ?i care este mâna stâng?. Mâna dreapt? (rareori stâng?) este cea în care ?inem lingura. Corespunz?tor, spre stânga ?i spre dreapta. Pentru a-l ajuta pe copil s? memoreze mai repede, se poate lega o panglic? pe mâna dreapt?, apoi i se explica c? mâna de care este legat? panglica este mâna dreapt?. Cu aceast? mân? ne strângem mâinile, majoritatea oamenilor scriu cu aceast? mân?. În timpul jocului la baie se poate comenta: s? d?m cu s?pun pe mâna dreapt?, scufund?m mâna stâng? în spum?, turn?m ap? în g?letu?a din mâna stâng?, etc.   

Pentru a dezvolta coordonarea, aten?ia, abilit??ile motorii ?i recunoa?terea p?r?ii stângi ?i p?r?ii drepte se pot juca jocuri în timp ce se st? la mas?. La comanda „Bun? ziua!” toat? lumea trebuie s? pun? mâinile pe mas? cu degetul mare ridicat. La comanda „Noapte bun?!” l?s?m degetul mare în jos. La comanda „Dreapta!” toat? lumea pune mâna dreapt? pe mas?, la comanda „Stânga” – mâna stâng?. La comanda „Du-te acas?!” trebuie s? ascund? repede mâinile sub mas?.

Pentru antrenarea capacit??ii de orientare în spa?iu sunt foarte utile jocurile de mi?care cu mingea, coarda, cercul, etc.  Înainte copii acordau mult timp jocurilor de acest gen ?i î?i antrenau în mod natural capacitatea de orientare în spa?iu ?i spiritul de observa?ie. Copiii petreceau mult timp în curte ?i pe strad? ?i în timpul jocurilor de mi?care î?i antrenau concepte  ca „mâna stâng? ?i mâna dreapt?, piciorul stâng ?i piciorul drept, spre dreapta, spre stânga, salt înainte, înapoi, în sus, în jos”. Acest lucru era repetat în fiecare zi, într-un ritm rapid. Copii erau bine preg?ti?i în ceea ce prive?te capacitatea de orientare spre stânga, spre dreapta pentru a înv??a s? citeasc? ?i s? scrie în clasa întâi. Dac? adul?ii vor reu?i s?-i întoarc? pe copii la astfel de jocuri, vor fi mai pu?ine probleme cu abilit??ile motorii, capacitatea de observare, dexteritatea ?i orientarea spre stânga, spre dreapta.