Cum putem dezvolta memoria copiilor

  • Trimis de Anda08
  • 21 noiembrie 2013, 09:55:29 EET
  • 5.746 vizualizari
Trimite Denunta

Un lucru att de abstract precum memoria joac? un rol important n via?a noastr?. Dar ?ti?i cum se dezvolt?? ?i cum s? ajuta?i la dezvoltarea ei la copii?

Con?tientizarea propriului corp sau “Mama, sunt viu”

În jurul vârstei de un an, copilul devine con?tient de propriul corp ?i de activit??ile sale. El descoper? c? este o entitate de sine st?t?toare. Începe s? î?i dea seama c? poate atinge obiecte, le poate apuca, le observ? culorile ?i propriet??ile. Toate acestea stimuleaz? memoria.

Primele informa?ii

Copilul memoreaz? primele informa?ii. În literatura de specialitate, întâlnim deseori termenul de "amnezie infantil?". Aceasta se manifest? prin faptul c? copii sub trei ani nu î?i amintesc foarte multe. Situa?iile cu un impact emo?ional puternic sunt o excep?ie.

Joaca ?i antrenarea memoriei

Activit??ile frecvente ?i manevrarea obiectelor duc la formarea traseelor de memorie care sunt intensificate de repeti?ie. Prin joac? repetat?, unele activit??i r?mân în memorie, astfel c? în anii urm?tori le desf??ur?m în mod automat. Printre acestea se num?r? mersul pe biciclet?, patinatul sau înotul.În timpul jocului, copilul:

• î?i descoper? propriul corp;
• înva?? ?i memoreaz? informa?ii despre greutatea, în?l?imea ?i dimensiunea juc?riilor;
• înva?? culorile;
• memoreaz? gusturi ?i arome- copiii afl? repede ce le place ?i ce nu.

Familia ?i antrenarea memoriei

Se recomand? p?rin?ilor s? antreneze copiii în diverse jocuri. Jocurile motorii necesit? mi?care. Copiii mici, de exemplu, se pot juca cu obiecte noi. Pentru cei mai mari exist? jocul cu mingea, mersul cu bicicleta sau înotul. Joaca intelectual? dezvolt? latura ra?ional? a copilului. V? pute?i juca cu copilul jocuri de la ?coal?, îl pute?i înv??a s? ?in? un creion, s? scrie primele scrisori, s? repete numerele ?i zilele s?pt?mânii. Jocurile constructive precum construc?iile cu c?r?mizi LEGO® DUPLO®, îndoitul ?i decupatul sunt activit??i preferate.

Idei principale
Dac? unui copil i se face r?u dup? o mas?, acest lucru este memorat astfel: masa trebuie evitat? în viitor.

Citat
Activit??ile frecvente ?i manevrarea obiectelor ajut? la formarea traseelor de memorie care sunt intensificate de repeti?ie.