Ce culori le plac ?i ce culori detest? copiii?

  • Trimis de Anda08
  • 28 noiembrie 2013, 13:11:41 EET
  • 5.965 vizualizari
Trimite Denunta

Percep?ia culorilor se schimb? de-a lungul vie?ii. La fel se modific? ?i preferin?ele. ?tia?i c? bebelu?ii prefer? unele culori �n detrimentul altora?

Chiar ?i bebelu?ii percep culorile

 

Juc?rii, cuburi, trenule?e colorate – toate atrag aten?ia mai mult decât obiectele gri sau albe. Pân? ?i nou n?scu?ii percep culorile, chiar dac? vederea lor nu este la fel de bine dezvoltat? ca cea a adul?ilor. Pe m?sur? ce copilul cre?te, se îmbun?t??e?te ?i percep?ia sa.

Albastru, ro?u, grena ?i portocaliu


Cercet?rile au demonstrat c? pân? ?i bebelu?ii de doar câteva luni au culori preferate. Mi?c?rile ochilor ne permit s? ne d?m seama asupra c?rei culori se opresc copiii mai mult timp. Cel mai mult privesc albastru, ro?u, grena ?i portocaliu. Culoarea care îi intereseaz? cel mai pu?in este maro.

Ce sunt colorile?


Copiii încep s? în?eleag? ?i s? numeasc? colorile în jurul vârstei de trei ani, unii chiar mai devreme. La vârsta pre?colar?, copiii înva?? c? unele culori au o anumit? semnifica?ie – ei ?tiu c? ro?u înseamn? "stop", în vreme ce verdele indic? permisiunea de a traversa în siguran?? la intersec?ie.

Roz pentru feti?e ...


Popularitatea culorii roz în rândul feti?elor este un fenomen cultural. Dac? avem o feti??, îi oferim culori dedicate fetelor înc? de la na?tere: nuan?e de roz, ro?u, galben ?i grena. Prin urmare, feti?ele prefer? în mod automat aceste culori.

 ... ?i albastru pentru b?ie?i?


De la vârsta de trei ani, b?ie?ii î?i construiesc stereotipul conform c?ruia culorile ‘de fete’ le sunt interzise. Roz este pentru feti?e, dar au ?i ei culorile lor. Printre acestea se num?r? nuan?ele de albastru, maro ?i verde. Totu?i, odat? cu trecerea timpului, copiii se desprind de conven?ii ?i se înconjoar? de culorile care le plac cel mai mult.

Idei principale
Nu se mai aplic? ideea conform c?reia rozul este doar pentru feti?e ?i albastrul pentru b?ie?i.

Citat
Cercet?rile au demonstrat c? bebelu?ii de doar câteva luni au culori preferate.