“Uite ce am f?cut!”

  • Trimis de Anda08
  • 10 iunie 2013, 11:36:21 EEST
  • 4.591 vizualizari
Trimite Denunta

Faptul c? ai realizat ceva ce te face s? te sim?i mândru nu este numai o experien?? bun? pentru copilul dumneavoastr?. Îl ajut? de asemenea s? devin? o persoan? puternic? ?i încrez?toare.

Unul din cele mai bune moduri de a v? ajuta copilul s? experimenteze mândria de a realize ceva este prin a-i oferi juc?rii care îi pun imagina?ia la contribu?ie. Un simplu set de vopsit, o bucat? de lut sau o cutie cu c?r?mizi de construit sunt întotdeauna un hit. Deoarece permit copiilor s? creeze ceea ce doresc.                                                                    C?r?mizile LEGO® DUPLO® sunt acele juc?rii care pun la contribu?ie imagina?ia copiilor ?i le declan?eaz? imagina?ia. C?r?mizile DUPLO se pot manevra ?i cu mâini mici ?i le permit copiilor s? î?i fac? propriile crea?ii de la o vârst? timpurie. În plus, multiplele moduri de combinare ale c?r?mizilor DUPLO permit copiilor s? construiasc? orice î?i imagineaz?.
 
Dar cum ajut? construc?ia de turnuri ?i de castele cu c?r?mizile DUPLO pe copilul dumneavoastr? s? fie mai încrez?tor? Pute?i vedea acest lucru prin observa?ie. Privirea intens concentrat? atunci când copilul dumneavoastr? pune c?r?mizile una peste cealalt?. Sau strig?tul ”Uite ce am f?cut!” de la un pre?colar care tocmai a consturit un castel mare.

Realizarea unui desen frumos sau a construc?ia unui mode DUPLO de unul singur le ofer? copiilor un sentiment de mândrie ?i le cre?te încrederea de sine. Cu cât mai mult le permite?i copiilor s? simt? un astfel de succes, cu atât mai mult poate deveni o persoan? încrez?toare ?i descurc?rea?? ca adult.

Citi?i mai multe despre beneficiile jocurilor cu c?r?mizile LEGO® DUPLO® pe DUPLO.LEGO.com