Sari la conținut

Sari la conținut


- - - - -

Cerere la CNPAS - 30 zile fara raspuns...


6 raspunsuri la acest subiect

#1
vcornel

vcornel
 • Membri
 • 0 mesaje

Postat 02 aprilie 2003 - 14:30

Buna la toata lumea, Am facut un contract la CNPAS si acum sunt in aceeasi situatie ca si Valy (am mai discutat asta mai demult). Am depus cererea pentru indemnizatie (am cotizat doar 5 luni pe contract), dar au trecut 30 zile fara sa primesc un raspuns prin posta. Exista o prevedere legala prin care daca o institutie publica nu mi-a raspuns in scris in 30 zile, pot sa consider cererea aprobata? Altfel spus, poate cineva sa-mi spuna ce lege exista legat de problema asta? M-ar ajuta foarte mult in cazul deschiderii unui proces. Va multumesc, Cornel

#2
liviu`s

liviu`s

  Nou venit

 • Membri
 • Punct
 • 18 mesaje

Postat 02 aprilie 2003 - 15:06

ORDONANÞà nr.27 din 30 ianuarie 2002 privind reglementarea activitãþii de soluþionare a petiþiilor Textul actului publicat în M.Of. nr. 84/1 feb. 2002 Forma actuala include modificarile aduse de Legea nr.233 din 23 aprilie 2002 pentru aprobarea Ordonanþei Guvernului nr. 27/2002 privind reglementarea activitãþii de soluþionare a petiþiilor Art. 1. - ((1) Prezenta ordonanþã are ca obiect reglementarea modului de exercitare de cãtre cetãþeni a dreptului de a adresa autoritãþilor ºi instituþiilor publice petiþii formulate în nume propriu, precum ºi modul de soluþionare a acestora (2) Dreptul de petiþionare este recunoscut ºi organizaþiilor legal constituite, acestea putând formula petiþii în numele colectivelor pe care le reprezintã. Art. 2. - În sensul prezentei ordonanþe, prin petiþie se înþelege cererea, reclamaþia, sesizarea sau propunerea formulatã în scris ori prin poºtã electronicã, pe care un cetãþean sau o organizaþie legal constituitã o poate adresa autoritãþilor ºi instituþiilor publice centrale ºi locale, serviciilor publice descentralizate ale ministerelor ºi ale celorlalte organe centrale, companiilor ºi societãþilor naþionale, societãþilor comerciale de interes judeþean sau local, precum ºi regiilor autonome, denumite în continuare autoritãþi ºi instituþii publice. Art. 3. - Petiþiile adresate autoritãþilor ºi instituþiilor publice prevãzute la art. 2 vor fi soluþionate în termenele ºi în condiþiile stabilite prin prezenta ordonanþã. Art. 4. - Conducãtorii autoritãþilor ºi instituþiilor publice prevãzute la art. 2 sunt direct rãspunzãtori de buna organizare ºi desfãºurare a activitãþii de primire, evidenþiere ºi rezolvare a petiþiilor ce le sunt adresate, precum ºi de legalitatea soluþiilor ºi comunicarea acestora în termenul legal. Art. 5. - Pentru soluþionarea legalã a petiþiilor ce le sunt adresate conducãtorii autoritãþilor ºi instituþiilor publice sesizate vor dispune mãsuri de cercetare ºi analizã detaliatã a tuturor aspectelor sesizate. Art. 6. - (1) Autoritãþile ºi instituþiile publice prevãzute la art. 2 sunt obligate sã organizeze un compartiment distinct pentru relaþii cu publicul, care sã primeascã, sã înregistreze, sã se îngrijeascã de rezolvarea petiþiilor ºi sã expedieze rãspunsurile cãtre petiþionari. (2) Compartimentul prevãzut la alin. (1) înainteazã petiþiile înregistrate cãtre compartimentele de specialitate, în funcþie de obiectul acestora, cu precizarea termenului de trimitere a rãspunsului. (3) Compartimentul prevãzut la alin. (1) este obligat sã urmãreascã soluþionarea ºi redactarea în termen a rãspunsului. (4) Expedierea rãspunsului cãtre petiþionar se face numai de cãtre compartimentul pentru relaþii cu publicul, care se îngrijeºte ºi de clasarea ºi arhivarea petiþiilor. Art. 6_1. - Petiþiile greºit îndreptate vor fi trimise în termen de 5 zile de la înregistrare de cãtre compartimentul prevãzut la art. 6 alin. (1) autoritãþilor sau instituþiilor publice care au ca atribuþii rezolvarea problemelor sesizate, urmând ca petiþionarul sã fie înºtiinþat despre aceasta." Art. 7. - Petiþiile anonime sau cele în care nu sunt trecute datele de identificare a petiþionarului nu se iau în considerare ºi se claseazã, potrivit prezentei ordonanþe." Art. 8. - (1) Autoritãþile ºi instituþiile publice sesizate au obligaþia sã comunice petiþionarului, în termen de 30 de zile de la data înregistrãrii petiþiei, rãspunsul, indiferent dacã soluþia este favorabilã sau nefavorabilã. (2) Pentru soluþionarea petiþiilor transmise, potrivit art. 61, de la alte autoritãþi sau instituþii publice, termenul de 30 de zile curge de la data înregistrãrii petiþiei la autoritatea sau instituþia publicã competentã Art. 9. - În situaþia în care aspectele sesizate prin petiþie necesitã o cercetare mai amãnunþitã, conducãtorul autoritãþii sau instituþiei publice poate prelungi termenul prevãzut la art. 8 cu cel mult 15 zile. Art. 10. - (1) În cazul în care un petiþionar adreseazã aceleiaºi autoritãþi sau instituþii publice mai multe petiþii, sesizând aceeaºi problemã, acestea se vor conexa, petentul urmând sã primeascã un singur rãspuns care trebuie sã facã referire la toate petiþiile primite. (2) Dacã dupã trimiterea rãspunsului se primeºte o nouã petiþie de la acelaºi petiþionar ori de la o autoritate sau instituþie publicã greºit sesizatã, cu acelaºi conþinut, aceasta se claseazã, la numãrul iniþial fãcându-se menþiune despre faptul cã s-a rãspuns." Art. 11. - În cazul în care prin petiþie sunt sesizate anumite aspecte din activitatea unei persoane, aceasta nu poate fi soluþionatã de persoana în cauzã sau de cãtre un subordonat al acesteia. Art. 12. - (1) Repartizarea petiþiilor în vederea soluþionãrii lor de cãtre personalul de specialitate se face de cãtre ºeful compartimentului cãruia i s-a trimis petiþia de cãtre compartimentul prevãzut la alin. (1) al art. 6. (2) Funcþionarii publici ºi persoanele încadrate cu contract individual de muncã sunt obligate sã rezolve numai petiþiile care le sunt repartizate potrivit alin. (1), fiindu-le interzis sã le primeascã direct de la petenþi, sã intervinã sau sã depunã stãruinþã pentru soluþionarea acestora în afara cadrului legal. Art. 13. - Semnarea rãspunsului se face de cãtre conducãtorul autoritãþii sau instituþiei publice ori de persoana împuternicitã de acesta, precum ºi de ºeful compartimentului care a soluþionat petiþia. În rãspuns se va indica, în mod obligatoriu, temeiul legal al soluþiei adoptate." Art. 14. - Semestrial autoritãþile ºi instituþiile publice vor analiza activitatea proprie de soluþionare a petiþiilor, pe baza raportului întocmit de compartimentul prevãzut la alin. (1) al art. 6. Art. 15. - Constituie abatere disciplinarã ºi se sancþioneazã potrivit prevederilor Legii nr. 188/1999 privind Statutul funcþionarilor publici sau, dupã caz, potrivit legislaþiei muncii urmãtoarele fapte: a) nerespectarea termenelor de soluþionare a petiþiilor, prevãzute în prezenta ordonanþã; b) intervenþiile sau stãruinþele pentru rezolvarea unor petiþii în afara cadrului legal; c) primirea direct de la petiþionar a unei petiþii, în vederea rezolvãrii, fãrã sã fie înregistratã ºi fãrã sã fie repartizatã de ºeful compartimentului de specialitate. Art. 15_1. - Modul de soluþionare a petiþiilor adresate Parlamentului ºi Preºedintelui României se face potrivit reglementãrilor proprii." PRIM-MINISTRU ADRIAN NÃSTASE Contrasemneazã: Ministrul administraþiei publice, Octav Cozmâncã Ministrul informaþiilor publice, Vasile Dîncu Bucureºti, 30 ianuarie 2002. Nr. 27.

#3
vcornel

vcornel
 • Membri
 • 0 mesaje

Postat 02 aprilie 2003 - 16:44

Multumesc mult, Liviu. Cornel

#4
liviu`s

liviu`s

  Nou venit

 • Membri
 • Punct
 • 18 mesaje

Postat 02 aprilie 2003 - 16:48

Oricum, poti sa ii actionezi in instanta si potrivit art.159 din legea 19/2000, cererea fiind scutita de plata oricarei taxe de timbru.

#5
vcornel

vcornel
 • Membri
 • 0 mesaje

Postat 03 aprilie 2003 - 14:35

Probabil ca asa o sa fac. Problema e ca nu prea am timp sa merg pe la tribunale, dar cred ca o sa angajez un avocat. Depinde de onorariul pe care il cere. Cornel

#6
liviu`s

liviu`s

  Nou venit

 • Membri
 • Punct
 • 18 mesaje

Postat 03 aprilie 2003 - 15:12

Mult succes!

#7
vcornel

vcornel
 • Membri
 • 0 mesaje

Postat 03 aprilie 2003 - 15:15

Multumesc.


Intrebari Panica

 • Restrictie de crestere

  alinas15
  - ian 24 2020 18:38

 • Abces masea in primul trimestru de sarcina!

  novgorod
  - ian 24 2020 18:34

 • Cat mănâncă un bebe de 5 săptămâni la o masa

  simonae
  - ian 24 2020 17:42

 • Sarcina

  panait12
  - ian 24 2020 13:48

 • Sarcina.Saptamana 15

  Geo15
  - ian 24 2020 13:15

Grupuri

 • Mamici din Vâlcea

  ela_vl1
  - iul 04 2017 18:24

 • Mamici pentru mamici

  icailoaie
  - apr 17 2014 09:07

 • Mămici,burtici departe de casă...

  Andreana
  - dec 04 2013 15:58

 • Parinti inteligenti, parinti fericiti !!!!

  mada27
  - nov 30 2013 23:00

 • Mamici, Burtici, Tatici din Vrancea

  Anda08
  - iul 11 2013 16:02

Bloguri

 • Cumpărături pentru bebelus

  bontos1
  - ian 24 2020 19:09

 • No sign

  Amira82
  - ian 24 2020 10:50

 • Naștere sau cezariana

  bontos1
  - ian 23 2020 21:40

 • How do you use a watch camera in a job interview?

  kokamera
  - ian 23 2020 16:37

 • Alăptarea bebelușului

  bontos1
  - ian 22 2020 20:40

Retete

 • Tarta de prune si miere

  Anda08
  - aug 20 2019 12:37

 • Salata de capsuni

  Anda08
  - iul 03 2019 12:02

 • Clatite sau pancakes cu nuca de cocos si fructe

  Anda08
  - mar 29 2019 12:13

 • Salata de bulgur cu creveti si conopida

  Anda08
  - ian 23 2019 11:29

 • Galette cu fructe de toamna

  Anda08
  - nov 06 2018 14:38