Copiii se pot juca �n multe feluri. Dar care este modalitatea corect? de joac??

  • Trimis de Anda08
  • 18 noiembrie 2013, 10:53:02 EET
  • 6.311 vizualizari
Trimite Denunta

Joaca unui copil este o form? important? de �nv??are ?i de dob�ndire a aptitudinilor sociale de baz?. Dar cunoa?te?i tipurile de jocuri care se recomand? pentru fiecare v�rst??Importan?a jocului
Joaca este esen?ial? pentru copil ?i pentru dezvoltarea sa. Atunci când se joac?, copiii dobândesc abilit??i noi, înva?? cum s? î?i controleze furia ?i impulsurile agresive, î?i dezvolt? abilit??ile motorii, memoria, aten?ia ?i limbajul. Joaca amplific? rela?iile sociale dintre copii ?i adul?i.

Exersarea jocului
Un precursor al jocului apare deja la bebelu?i, care s-ar putea numi "exersarea jocului". Copilul repet? ac?iunile pe care le poate controla (manipularea unor obiecte sau juc?rii).

Joaca simbolic?
În perioada cuprins? între doi ?i ?apte ani apare "joaca simbolic? ". Copilul înva?? s? coopereze cu ceilal?i copii. Se recomand? ca un adult s? se joace cu copilul, s? î?i manifeste interesul fa?? de acesta ?i de activit??ile sale. La pre?colari apar primele jocuri cu reguli, concuren?? ?i cooperare.Joaca constructiv?
Jocurile constructive deriv? din joaca simbolic?. Acestea urmeaz? anumite reguli, au rolul de a sprijini adaptarea real? ?i au o ?int? precis? (de exemplu, construirea unui castel). Acest gen de joac? ajut? la solu?ionarea problemelor ?i dezvolt? creativitatea.

B?ie?ii ?i feti?ele se joac? diferit – s? fie adev?rat?
Juc?riile includ un num?r mare de obiecte pe care le putem folosi pentru a desf??ura numeroase activit??i.

Joaca b?ie?ilor poate fi mai agresiv?, cu elemente dominante de activit??i fizice. Jocurile sunt mai dure ?i b?ie?ii încearc? s? î?i domine partenerii de joac?.

Fetele au un control de sine mai bine dezvoltat. Pe de alt? parte, b?ie?ii prefer? s? se joace în grupuri mai mari decât fetele.

Preg?tirea pentru realitate
Uneori, joaca poate fi interpretat? ca un model al realit??ii. Ea reprezint? un comportament care nu are niciun scop precis. Imitând lumea real?, copilul începe s? p?trund? în lumea celor mari ?i s? o în?eleag?.

Idei principale
Joaca sprijin? producerea unor modific?ri pozitive ale dezvolt?rii copiilor.

Citat
Imitând lumea real?, copilul începe s? p?trund? în lumea celor mari ?i s? o în?eleag?.