Mamici de Iunie-iulie 2019 » Jurnal » Solutii somn bebe

 • 9 august 2019

  Dragi m?mici, ?tim cu to?ii cât de important e somnul atât pentru bebei cât ?i pentru noi, mamele. Vestea bun? este c? putem s? ne îmbun?t??im situa?ia ?i prelungi perioada de somn a bebelu?ilor no?tri, ascultându-le bioritmul lor natural.

  Numele meu este Carmen ?i urmez în prezent un curs de certificare consultant de somn pentru sugari ?i copii.

  Ca parte practic? din acest program ofer gratuit consultan?? în acest domeniu pentru bebelu?ul dvs. cu vârsta cuprins? între 3 ?i 12 s?pt?mâni.

  În aceast? perioad? voi lucra al?turi de mentorul meu Sacha, care este un consultant certificat pentru somn, cu foarte mult? experien?? cu copiii. Voi comunica regulat cu Sacha, care îmi va supraveghea toat? activitatea înainte de a v? oferi sfaturi, astfel încât s? se asigure c? v? dau cele mai potrivite r?spunsuri.

  De regul?, pentru nou-n?scu?i nu recomand?m training de somn ca atare -abord?rile noastre pentru somnul nou-n?scutului sunt mult mai blânde ?i mai pu?in rigide decât cele recomandate dup? vârsta de 4 luni ?i acest lucru se datoreaz? faptului c? nou-n?scutul are bioritmuri de somn imature, în curs de dezvoltare.

  Cu toate acestea, ne putem uita în detaliu la toate aspectele legate de somnul nou-n?scutului, cum ar fi mediul în care doarme, modalit??i de adormire ?i calmare, dependen?e ale bebelu?ului, intervalul de timp adecvat pentru a sta treaz, hran? ?i ritmul de cre?tere.

  Recomand?rile noastre su?in folosirea unor tehnici adecvate de stabilire a unei igiene s?n?toase de somn, cu scopul îmbun?t??irii somnului atât al bebelu?ului cât ?i al întregii familii, precum ?i dezvoltarea de obiceiuri s?n?toase de somn pentru tot parcursul vie?ii.

  Toate acestea vor avea un impact pozitiv vizibil asupra somnului bebelu?ului dvs.

  Un aspect important pe care a? dori s?-l subliniez este c? întreaga comunicare de consultan?? va fi în limb? englez?.

  Pentru detalii îmi pute?i scrie mesaj privat / pe mail. Mul?umesc.