Sari la conținut

Sari la conținut


* * * * * 3 voturi

M-am hotarat.............adoptie(89)


258 raspunsuri la acest subiect

#41
carmencat

carmencat

  Membru matur

 • Membri
 • PunctPunctPunctPunct
 • 2.680 mesaje

Postat 25 aprilie 2013 - 15:07

Am gasit Ordinul cu procedura de reatestare. Este vorba de ordinul 631 / 21.01.2013, publicat in MO in data de 24.01.2013. Deci este aprobat si in vigoare, iar procedura de reatestare ar trebui sa fie mult simplificata.


 • 0

#42
gabi_99

gabi_99

  Membru incepator

 • Membri
 • PunctPunct
 • 269 mesaje

Postat 26 aprilie 2013 - 11:09

salutare gashca!! intrebare: un cuplu de prieteni,unul cetatenie romana altul cetatenie germana, casatoriti, au casa in Romania dar lucreaza amindoi in strainatate vor sa adopte. m-au contactat pe mine sa ii sfatuiesc ce trebuie sa faca si le-am zic ca mai intii tre sa ma informez in legatura cu fezabilitatea proiectului lor ( bb [bib]  [flo2] ) dpdv al statusului lor. ce puteti sa imi spuneti?


 • 0

#43
carmencat

carmencat

  Membru matur

 • Membri
 • PunctPunctPunctPunct
 • 2.680 mesaje

Postat 26 aprilie 2013 - 11:55

Legea 273/2004 republicata

 

Art. 6
(1) Doua persoane nu pot adopta impreuna, nici simultan si nici succesiv, cu exceptia cazului in care sunt sot si sotie.
(2) Cu toate acestea, o noua adoptie poate fi incuviintata atunci cand:
a) adoptatorul sau sotii adoptatori au decedat; in acest caz, adoptia anterioara se considera desfacuta pe data ramanerii irevocabile a hotararii judecatoresti de incuviintare a unei noi adoptii;
b) adoptia anterioara a incetat din orice alt motiv;
c) copilul adoptat are un singur parinte, necasatorit, iar acesta se afla intr-o relatie stabila si convietuieste cu o persoana de sex opus, necasatorita, care nu este ruda cu acesta pana la gradul al patrulea, si declara prin act autentic notarial ca noul adoptator a participat direct si nemijlocit la cresterea si ingrijirea copilului pentru o perioada neintrerupta de cel putin 5 ani.
(3) In situatia prevazuta la alin. (2) lit. c), dispozitiile legale privitoare la adoptia copilului de catre sotul parintelui firesc sau adoptiv, precum si cele privitoare la nume, domiciliu, drepturile si obligatiile dintre parinti si copii, exercitarea autoritatii parintesti, drepturile succesorale, actele de identitate aplicabile pentru copilul nascut in afara casatoriei cu filiata stabilita fata de ambii parinti se aplica in mod corespunzator.
(4) Ori de cate ori prin prezenta lege sau prin alte dispozitii legale se face trimitere la situatia copilului adoptat de catre sotul parintelui firesc sau adoptiv, trimiterea se considera a fi facuta si la situatia prevazuta la alin. (2) lit. c).
(5) Conditia vizand existenta relatiei stabile si a convietuirii se verifica de catre instanta judecatoreasca investita cu judecarea cererii privind incuviintarea adoptiei si poate fi dovedita cu orice mijloc de proba.


 • 0

#44
carmencat

carmencat

  Membru matur

 • Membri
 • PunctPunctPunctPunct
 • 2.680 mesaje

Postat 26 aprilie 2013 - 11:58

Capitolul III - Procedura adoptiei interneSectiunea 1 - Evaluarea adoptatorului sau a familiei adoptatoare in vederea obtinerii atestatuluiArt. 16
(1) Evaluarea adoptatorului sau a familiei adoptatoare reprezinta procesul prin care se realizeaza identificarea abilitatilor parentale, se analizeaza indeplinirea garantiilor morale si a conditiilor materiale ale adoptatorului sau familiei adoptatoare, precum si pregatirea acestora pentru asumarea, in cunostinta de cauza, a rolului de parinte.
(2) Odata cu evaluarea prevazuta la alin. (1) vor fi analizate si caracteristicile psihologice, sociale si medicale ale celorlalti membri ai familiei sau altor persoane care locuiesc impreuna cu solicitantul, precum si opinia acestora cu privire la adoptie.
(3) Evaluarea se realizeaza pe baza solicitarii adoptatorului sau familiei adoptatoare de catre directia de la domiciliul acestora si trebuie sa aiba in vedere:
a) personalitatea si starea sanatatii adoptatorului sau familiei adoptatoare, viata familiala, conditiile de locuit, aptitudinea de crestere si educare a unui copil;
b) situatia economica a persoanei/familiei, analizata din perspectiva surselor de venit, a continuitatii acestora, precum si a cheltuielilor persoanei/familiei;
c) motivele pentru care adoptatorul sau familia adoptatoare doreste sa adopte;
d) motivele pentru care, in cazul in care numai unul dintre cei 2 soti solicita sa adopte un copil, celalalt nu se asociaza la cerere;
e) impedimente de orice natura relevante pentru capacitatea de a adopta.
(4) In cazul unui rezultat favorabil al evaluarii, directia va elibera atestatul de persoana sau familie apta sa adopte, care se constituie ca anexa la dispozitia directorului general/executiv al directiei.
(5) Modelul-cadru al atestatului de persoana sau familie apta sa adopte, precum si modelul si continutul unor formulare, instrumente si documente utilizate in procedura adoptiei se aproba prin ordin al presedintelui Oficiului.
(6) Atestatul eliberat de directia in a carei raza teritoriala domiciliaza adoptatorul sau familia adoptatoare este valabil pentru o perioada de un an. Valabilitatea acestui atestat se prelungeste de drept pana la incuviintarea adoptiei, in situatia in care a fost introdusa pe rolul instantei judecatoresti cererea de incredintare in vederea adoptiei, precum si in situatia in care persoana/familia atestata are deja incredintati, in vederea adoptiei, unul sau mai multi copii.
(7) Valabilitatea atestatului se prelungeste la solicitarea persoanei/familiei, prin dispozitia directorului general/executiv al directiei, pana la incuviintarea adoptiei, in situatia in care s-a finalizat procedura de potrivire si a fost intocmit raportul privind potrivirea practica dintre copil si familia adoptatoare.
(8) Atestatul poate fi retras in urmatoarele situatii:
a) in situatia in care se constata faptul ca persoana/familia adoptatoare a ascuns sau a furnizat informatii false cu ocazia realizarii evaluarii;

b) cand se constata faptul ca nu mai sunt indeplinite conditiile in baza carora a fost eliberat atestatul;
c) in situatia in care se constata implicarea directa a persoanei/familiei atestate in identificarea unui copil potential adoptabi; aceasta dispozitie nu se aplica in situatia in care se constata ca persoana/familia atestata este ruda pana la gradul al patrulea cu copilul;
d) la propunerea Oficiului, atunci cand se constata ca eliberarea atestatului a fost in mod vadit netemeinica sau nelegala;
e) la cererea motivata a persoanei sau familiei atestate.
(9) Valabilitatea atestatului inceteaza de drept:
a) ca urmare a expirarii;
b) ca urmare a modificarii configuratiei familiei atestate, prin decesul unuia dintre membrii familiei sau prin divort;
c) in cazul casatoriei sau decesului persoanei atestate;
d) dupa incuviintarea adoptiei, odata cu ramanerea definitiva si irevocabila a hotararii judecatoresti de incuviintare a adoptiei, cand atestatul si-a produs in integralitate efectele pentru care a fost eliberat.

Art. 17
(1) In situatia in care solicitantul locuieste in fapt la adresa de resedinta, solutionarea cererii de evaluare se realizeaza de catre directia in a carei raza teritoriala domiciliaza acesta.
(2) Directia in a carei raza teritoriala isi are stabilita resedinta solicitantul are obligatia de a furniza directiei in a carei raza teritoriala domiciliaza solicitantul datele necesare in vederea realizarii evaluarii, la solicitarea acesteia.

Art. 18
(1) Rezultatele evaluarii prevazute la art. 16 se consemneaza intr-un raport final de evaluare a capacitatii de a adopta a solicitantului, care contine si propunerea privind eliberarea sau neeliberarea atestatului. Raportul se intocmeste in maximum 120 de zile de la depunerea cererii de evaluare si se comunica solicitantului.
(2) In cazul unui rezultat favorabil al evaluarii, directia emite dispozitia privind eliberarea atestatului.
(3) In cazul unui rezultat nefavorabil al evaluarii, adoptatorul sau familia adoptatoare poate formula contestatie in termen de 5 zile lucratoare de la comunicarea raportului prevazut la alin. (1).
(4) In cazul in care rezultatul evaluarii nu este contestat in termenul prevazut la alin. (3), directia emite dispozitia privind neeliberarea atestatului.

Art. 19
(1) Contestatia prevazuta la art. 18 alin. (3) se depune si se inregistreaza la directia care a realizat evaluarea, aceasta avand obligatia ca, in termen de 5 zile lucratoare de la inregistrarea contestatiei, sa o transmita spre solutionare Oficiului. Contestatia se transmite insotita de copia dosarului persoanei/familiei in cauza.
(2) Contestatia se solutioneaza de catre Oficiu in termen de 30 de zile de la inregistrare.

Art. 20
(1) In solutionarea contestatiei, Oficiul analizeaza documentatia transmisa de catre directie, solicita orice alte date/documente suplimentare relevante pentru solutionarea acesteia de la directie, contestatar sau de la alte persoane fizice ori juridice sau poate dispune efectuarea unor verificari proprii asupra cazului.
(2) In situatia in care Oficiul apreciaza contestatia ca fiind intemeiata, formuleaza in atentia directiei urmatoarele recomandari si propuneri:
a) completarea procesului de evaluare cu noi informatii sau documente relevante;
b) realizarea unei noi evaluari sociale si/sau psihologice de catre cabinete individuale, cabinete asociate sau societati profesionale care au incheiat conventii cu Oficiul;
c) eliberarea atestatului in situatiile in care se constata ca sunt indeplinite conditiile legale de eliberare a acestuia si propunerea cuprinsa in raportul prevazut la art. 18 alin. (1) este in mod vadit netemeinica sau nelegala.
(3) Oficiul poate respinge contestatia formulata ca fiind nefondata, tardiva sau introdusa de o persoana fara calitate ori neimputernicita sa formuleze contestatia.
(4) Rezultatul solutionarii contestatiei se comunica atat directiei, cat si contestatarului.

Art. 21
(1) In urma comunicarii rezultatului solutionarii contestatiei de catre Oficiu, directia poate decide urmatoarele:
a) mentinerea propunerii formulate in raportul prevazut la art. 18 alin. (1) si emiterea dispozitiei privind neeliberarea atestatului;
b) completarea procesului de evaluare cu noi informatii sau documente relevante;
c) realizarea unei noi evaluari sociale si/sau psihologice, in conditiile prevederilor art. 20 alin. (2) lit. b);
d) eliberarea atestatului.
(2) In situatiile prevazute la alin. (1) lit. b) si c), in emiterea dispozitiei privind eliberarea/neeliberarea atestatului se vor lua in considerare concluziile rezultate ca urmare a noilor evaluari sociale sau psihologice realizate.

Art. 22
In cazul in care se realizeaza o noua evaluare in conditiile art. 21 alin. (1) lit. c), costurile implicate de aceasta se suporta de catre contestatar.

Art. 23
Dispozitia privind neacordarea/retragerea atestatului de persoana/familie apta pentru adoptie poate fi atacata in termen de 15 zile de la data comunicarii, la instanta competenta in materia adoptiei de la domiciliul adoptatorului.

Art. 24
Obtinerea atestatului nu este necesara in urmatoarele cazuri:
a) pentru adoptia persoanei care a dobandit capacitate deplina de exercitiu;
b) pentru adoptia copilului de catre sotul parintelui firesc sau adoptiv.

Art. 25
Pe parcursul procesului de evaluare, directia in a carei raza teritoriala domiciliaza adoptatorul sau familia adoptatoare este obligata sa asigure acestora serviciile de pregatire/consiliere necesare pentru a-si asuma in cunostinta de cauza si in mod corespunzator rolul de parinte.


 • 0

#45
carmencat

carmencat

  Membru matur

 • Membri
 • PunctPunctPunctPunct
 • 2.680 mesaje

Postat 26 aprilie 2013 - 12:00

Capitolul IV - Procedura adoptiei internationaleSectiunea 1 - Dispozitii generale

Art. 52
(1) Adoptia internationala a copilului cu resedinta obisnuita in Romania de catre o persoana/familie cu resedinta obisnuita in strainatate poate fi incuviintata numai pentru copiii care se afla in evidenta Oficiului si numai in urmatoarele situatii:
a) adoptatorul sau unul dintre sotii familiei adoptatoare este ruda pana la gradul al patrulea inclusiv cu copilul pentru care a fost incuviintata deschiderea procedurii adoptiei interne;
b) adoptatorul sau unul dintre sotii familiei adoptatoare este un cetatean roman;
c) adoptatorul este sot al parintelui firesc al copilului a carui adoptie se solicita.
(2) Adoptia prevazuta la alin. (1) lit. b) este permisa numai pentru copiii pentru care s-a admis cererea de deschidere a procedurii adoptiei interne si nu a putut fi identificat un adoptator sau o familie adoptatoare cu resedinta obisnuita in Romania sau una dintre persoanele prevazute la alin. (1) lit. a), intr-un termen de 2 ani de la data ramanerii irevocabile a hotararii judecatoresti prin care s-a admis cererea de deschidere a procedurii adoptiei interne.

Art. 53
Cererea de incuviintare a adoptiei se transmite instantei judecatoresti de catre Oficiu dupa finalizarea demersurilor administrative prealabile prevazute in prezentul capitol.

Art. 54
(1) Adoptia internationala are efectele prevazute de lege si presupune deplasarea copilului pe teritoriul statului primitor, in urma incuviintarii adoptiei de catre instanta judecatoreasca romana.
(2) Efectele adoptiei internationale, precum si efectele in cazul anularii adoptiei internationale asupra cetateniei adoptatului sunt prevazute de Legea cetateniei romane nr. 21/1991, republicata.

Art. 55
(1) In cazul adoptiilor internationale in care adoptatul are resedinta obisnuita in strainatate, iar adoptatorul sau familia adoptatoare are resedinta obisnuita in Romanie, cererile de adoptie ale solicitantilor se transmit autoritatilor straine competente, numai prin intermediul Oficiului.
(2) Evaluarea adoptatorului sau a familiei adoptatoare in situatia prevazuta la alin. (1) se realizeaza potrivit prevederilor sectiunii 1 a cap. III.Sectiunea 2 - Atestarea adoptatorului sau familiei adoptatoare din statul de primire

Art. 56
(1) Cererile persoanelor sau familiilor care au resedinta obisnuita pe teritoriul altui stat, parte a Conventiei de la Haga, si care doresc sa adopte un copil din Romania sunt transmise Oficiului prin intermediul autoritatii centrale competente din statul respectiv sau al organizatiilor sale acreditate.
(2) In cazul statelor care nu sunt parti la Conventia de la Haga, cererile prevazute la alin. (1) se transmit Oficiului prin intermediul autoritatii desemnate cu atributii in domeniul adoptiei internationale sau prin intermediul organizatiilor acreditate in acest sens in statul de primire.
(3) Organizatiile acreditate prevazute la alin. (1) si (2) trebuie sa fie autorizate si de Oficiu, in conformitate cu metodologia aprobata prin hotarare a Guvernului^*).
--------------
^*) A se vedea Hotararea Guvernului nr. 1.441/2004 cu privire la autorizarea organizatiilor private straine de a desfasura activitati in domeniul adoptiei internationale, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 873 din 24 septembrie 2004.

Art. 57
Cererea adoptatorului sau familiei adoptatoare este luata in evidenta de Oficiu numai daca autoritatea centrala competenta din statul primitor sau organizatiile sale acreditate si autorizate in conditiile legii atesta ca:
a) adoptatorul sau familia adoptatoare indeplineste conditiile de eligibilitate pentru adoptie si este apt sa adopte in conformitate cu legislatia aplicabila in statul primitor;
b) adoptatorul sau familia adoptatoare a beneficiat de consilierea necesara in vederea adoptiei in statul primitor;
c) este asigurata urmarirea evolutiei copilului dupa adoptie pe o perioada de cel putin 2 ani;
d) sunt asigurate servicii postadoptie pentru copil si familie in statul primitor.

Art. 58
(1) Cererile transmise Oficiului trebuie insotite de urmatoarele documente:
a) un raport intocmit de autoritatile competente din statul primitor, cuprinzand informatii cu privire la identitatea persoanelor care doresc sa adopte, capacitatea si aptitudinea lor de a adopta, situatia lor personala, familiala, materiala si medicala, mediul social, motivele care ii determina sa adopte un copil din Romania, precum si cu privire la copiii pe care ar putea sa-i primeasca spre adoptie; concluziile raportului vor fi sustinute prin documente eliberate de autoritatile competente din statul primitor;
b) certificatele de nastere si casatorie si actele de identitate ale persoanelor care doresc sa adopte, in copie legalizata si insotite de traducerea lor legalizata in limba romana;
c) cazierele judiciare ale persoanelor care doresc sa adopte si al sotului care nu se asociaza la adoptie;
d) raportul medical intocmit separat pentru fiecare adoptator si, dupa caz, raportul medical privind bolile psihice ale sotului care nu se asociaza la adoptie;
e) actul din care sa rezulte ca exista garantiile ca adoptatul are posibilitatea sa intre si sa locuiasca permanent in statul primitor, precum si ca adoptatul are fata de adoptator si rudele acestuia aceeasi siguatie legala ca si aceea a unui copil biologic al adoptatorului.
(2) Documentele prevazute la alin. (1) lit. a), c), d) si e) vor fi prezentate in original si insotite de traducerea legalizata in limba romana.

Art. 59
(1) Selectia si potrivirea copilului cu adoptatorul sau familia adoptatoare cu resedinta obisnuita in strainatate se realizeaza de catre Oficiu, in conformitate cu metodologia elaborata de acesta si aprobata prin hotarare a Guvernului.
(2) Persoana sau familia selectata are obligatia sa se deplaseze in Romania si sa locuiasca efectiv pe teritoriul tarii pentru o perioada de cel putin 30 de zile consecutive, care vor fi utilizate in scopul relationarii cu copilul.
(3) La expirarea termenului prevazut la alin. (2), directia in a carei raza teritoriala se afla domiciliul copilului va intocmi si va transmite Oficiului un raport cu privire la relationarea dintre copil si persoana sau familia selectata.

Art. 60
Oficiul va notifica autoritatilor centrale competente sau organizatiilor acreditate din statul primitor selectarea adoptatorului sau familiei adoptatoare.

Art. 61
Odata cu notificarea prevazuta la art. 60, Oficiul va solicita autoritatii centrale competente sau organizatiei acreditate din statul primitor sa-i comunice urmatoarele:
a) acordul adoptatorului sau familiei adoptatoare cu privire la selectia prevazuta la art. 59;
b) acordul cu privire la continuarea procedurii de adoptie.

Art. 62
Prevederile art. 60 si 61 lit. a) nu se aplica in situatiile prevazute la art. 52 alin. (1) lit. a) si c).Sectiunea 3 - Incuviintarea adoptiei internationale de catre instantaArt. 63
(1) Cererea de incuviintare a adoptiei, insotita de documentele prevazute la art. 56-58 si art. 59 alin. (3), se inainteaza de catre Oficiu instantei judecatoresti.
(2) Judecarea cererilor de incuviintare a adoptiei internationale se face cu citarea directiei in a carei raza teritoriala se afla domiciliul copilului, al persoanei sau al familiei adoptatoare, precum si a Oficiului.
(3) Prevederile cap. VII se aplica in mod corespunzator.
(4) Oficiul are obligatia de a se asigura ca adoptatul va beneficia in tara straina de aceeasi situatie legala ca si aceea a unui copil biologic al adoptatorului; la pronuntarea asupra cererii de incuviintare a adoptiei instanta judecatoreasca va avea in vedere si documentul care atesta indeplinirea acestei obligatii.

Art. 64
Pe baza hotararii judecatoresti irevocabile de incuviintare a adoptiei, Oficiul elibereaza, la cererea adoptatorului/familiei adoptatoare, in termen de 5 zile, un certificat care atesta ca adoptia este conforma cu normele Conventiei de la Haga.

Art. 65
Deplasarea adoptatului din Romania in statul in care adoptatorul sau familia adoptatoare are resedinta obisnuita este posibila numai atunci cand hotararea de incuviintare a adoptiei este irevocabila. Adoptatul se deplaseaza numai insotit de adoptator sau de familia adoptatoare, in conditii de siguranta corespunzatoare nevoilor adoptatului.


 • 0

#46
gabi_99

gabi_99

  Membru incepator

 • Membri
 • PunctPunct
 • 269 mesaje

Postat 26 aprilie 2013 - 12:13

carmencat mercic ptr raspuns...nu  pot zice ca m-am lamurit daca cei diu, care nu locuiesc acum in tara pot adopta si in ce conditii....am sa intreb la DPC [flo2]

 • 0

#47
gabi_99

gabi_99

  Membru incepator

 • Membri
 • PunctPunct
 • 269 mesaje

Postat 26 aprilie 2013 - 12:14

carmencat  acum am vazut ce raspuns complex ai dat...nu dadusem refresh:):) [biz]

 • 0

#48
carmencat

carmencat

  Membru matur

 • Membri
 • PunctPunctPunctPunct
 • 2.680 mesaje

Postat 26 aprilie 2013 - 12:16

poti sa cauti direct legea pe net si sa le trimiti si lor link, sa se lamureasca

 

mai pe scurt, ideea e ca nu pot adopta impreuna, poate adopta numai persoana care e cetatean roman, daca nu fac dovada ca sta numai maxim 3 luni in afara tarii, nu se inscrie in conditiile pentru adoptie interna, se inscrie pentru adoptia internationala


 • 1

#49
gabi_99

gabi_99

  Membru incepator

 • Membri
 • PunctPunct
 • 269 mesaje

Postat 26 aprilie 2013 - 12:21

carmencat le-am facut un extras ptr situatia lor...o sa imi fac timp sa intreb si la directie sa vad daca au cazuri la activ..... [fal]


 • 0

#50
marumiha

marumiha

  Membru junior

 • Membri
 • PunctPunctPunct
 • 817 mesaje

Postat 26 aprilie 2013 - 12:46

gabi ,-din cite stiu eu o fam.poate sa adopte chiar daca unul dintre sot nu este cetatean roman.

Cu legea noua pt.a obtine atestatul in tara ,ma refer la adoptia interna,trebuie sa declari ca in ultimul an ai locuit in tara si din cite am inteles nu este cazul respectivilor.

Adoptia o poate face numai sotia fiind cetatean roman.Altfel ar putea lua in calcul a doua varianta ,adica sa-si obtina atestatul in tara in care locuiesc ,nu stiu cit dureaza in fiecare tara ,la noi dureaza 1an si este dat de catre un judecator ,de un tribunal de minori .

La acest tip de adoptie insa persoanele care adopta nu au aceleasi drepturi cu cetatenii romani care au obtinut atestatul in tara ,adica copiii adoptabili de catre cei din strainatate sint cei care au fost "refuzati ",nedoriti ,doi ani de catre cetatenii romani ,multi dintre ei se spune ca sint cu anumite probleme de sanatate sau de etnie si sint mai mari ca virsta .

O fam.pe care eu o cunosc ,care a inceput aceasta ultima procedura imi spunea ca in momentul in care o sa aiba atestatul trebuie sa ia legatura cu o asociatie care din cite am inteles exista in fiecare tara care este autorizata de catre ORA si numai ei se ocupa cu adoptiile.Trebuie sa se plateasca si o anumita suma .

Poate ca e bine sa mearga la serviciile sociale din Germania si sa intrebe care este procedura in eventualitatea ca doresc sa inceapa procedura adoptiei in Ro.

Sigur o sa gaseasca sprijin si informatii sigure.

 

Legea veche chiar daca era destul de greoaie era totusi mai buna ,parerea mea.


 • 0


Intrebari Panica

 • CătălinaRîlea
  - Ieri, 09:28

 • matherboy
  - Ieri, 01:56

 • matherboy
  - Ieri, 01:56

 • Hcg

  Ana6819202
  - ian 22 2021 21:45

 • incontinenta urinara?

  andra112
  - ian 22 2021 21:16

Bloguri

 • Emotii

  Alle36
  - Ieri, 08:47

 • Oboseala si nerabdare

  Happy_mum1
  - ian 22 2021 20:13

 • Reactia familiei, alegerea numelui, ganduri si vise

  Joyful
  - ian 22 2021 18:38

 • Familia afla

  Moni92
  - ian 22 2021 10:09

 • Saptamana 33

  Adriana1302
  - ian 22 2021 09:31

Retete

 • Pancakes cu cereale Cheerios Ovaz

  GratielaPopa
  - iun 11 2020 22:19

 • briose cu fructe de padure si Nestlé Cheerios

  GINA-MONICA
  - iun 03 2020 08:33

 • Tarta de prune si miere

  Anda08
  - aug 20 2019 12:37

 • Salata de capsuni

  Anda08
  - iul 03 2019 12:02

 • Clatite sau pancakes cu nuca de cocos si fructe

  Anda08
  - mar 29 2019 12:13