Sari la conținut

Sari la conținut


* * * * * 2 voturi

Legislatie adoptie


199 raspunsuri la acest subiect

#41
irina_g

irina_g

  Membru junior

 • Membri
 • PunctPunctPunct
 • 666 mesaje

Postat 28 august 2006 - 22:10

La sectorul 3 singurele acte pe care nu le-a mai cerut DPC pentru reatestare au fost certificatele de nastere, casatorie si actul casei (cele legalizate)
In rest au fost necesare toate, inclusiv decl ca nu am fost decazuti din drepturi (care se face la notar), caziere, adeverinte salariu, adeverinte medicale, HIV separat, caracterizari, motivatia de a adopta.
Bafta multa tuturor

Irina si [copil]Mihai
 • 0

#42
daphnyie

daphnyie

  Membru incepator

 • Membri
 • PunctPunct
 • 237 mesaje

Postat 29 august 2006 - 13:18

Si daca le dam tot aceleasi caracterizari si aceeasi motivatie de adopta ? Ca doar prietenii sau colegii sunt tot aceiasi ca si acum un an iar motivatia noastra de a adopta nu s-a schimbat.
Hai ca adeverinte medicale, caziere, chiar si decl. la notar nu sunt o problema sa le faci din nou, dar la ce bun sa te apuci iar de compuneri ? [alcool]
 • 0

#43
irina_g

irina_g

  Membru junior

 • Membri
 • PunctPunctPunct
 • 666 mesaje

Postat 29 august 2006 - 16:50

Pentru ca traim in Romania, de asta. E adevarat ca, pentru noi care avem bebicul acasa, motivatia de a adopta insemana de fapt ca o poveste despre cum l-am gasit, cum ne intelegem, ... ca la clasa 1 primara.
Bafta multa tuturor.

Irina si [copil]Mihai
 • 0

#44
Rozi

Rozi

  Membru junior

 • Membri
 • PunctPunctPunct
 • 963 mesaje

Postat 28 septembrie 2006 - 15:38

Raspunsuri importante pentru fetele care sunt in curs cu adoptia!
(Sursa: http://www.adoptiiromania.ro/faq.aspx)

Î: Ce este adoptia ?
R: Adoptia este operatiunea juridicã prin care se creeazã legatura de filiatie între adoptator si adoptat, precum si legãturi de rudenie între adoptat si rudele adoptatorului.
Vezi art. 1 din Legea nr. 273/2004 prvind regimul juridic al adoptiei ;

Î: Care este procedura adoptiei in România ?
R: A. Procedura adoptiei interne
a.) adoptia unei persoane majore ;
Vezi art. 5, alin. 3, art. 20, lit. a, art.29, alin. 1, lit. a, art. 34, art. 35 din Legea nr. 273/2004 prvind regimul juridic al adoptiei ;
b.) adoptia copilului de cãtre sotul pãrintelui firesc sau adoptiv (adoptia în familie) ;
Vezi art. 20, lit. b, art. 14, art. 15, alin. 2, art. 16, alin. 2, art. 17, alin. 2 si 3, art. 20, lit. b, art. 29, lit. b, art. 34, art. 35 din Legea nr. 273/2004 prvind regimul juridic al adoptiei ;
c.) adoptia unui copil pentru care s-a instituit o mãsura de protectie specialã (plasamentul) sau pentru care s-a instituit tutela ;
• Deschiderea procedurii adoptiei interne ;
• Încredintarea în vederea adoptiei ;
• Încuviintarea adoptiei ;
• Atestarea adoptatorului sau a familiei adoptatoare ;
Vezi Capitolul III, sectiunile 1, 2, 3, 4 din Legea nr. 273/2004 prvind regimul juridic al adoptiei ;
B. Procedura adoptiei internationale Adoptia internationalã a copilului care are domiciliul în România poate fi încuviintatã numai în situatia în care adoptatorul sau unul dintre sotii din familia adoptatoare care domiciliazã în strãinãtate este bunicul copilului pentru care a fost încuviintatã deschiderea procedurii adoptiei interne.
Vezi art. 39 si Capitolul IV, sectiunile 1, 2, 3 din Legea nr. 273/2004 prvind regimul juridic al adoptiei ;

Î: Care sunt actele necesare adoptiei ?
R: Actele necesare adoptiei sunt urmatoarele :
Cererea de încuviintare a adoptiei este însotitã de urmãtoarele acte:
a) certificatul de nastere al copilului, în copie legalizatã;
b) certificatul medical privind starea de sãnãtate a copilului, eliberat de cãtre unitãti publice nominalizate de cãtre directia de sãnãtate publicã;
c) atestatul valabil al adoptatorului sau familiei adoptatoare;
d) hotãrârea judecãtoreascã irevocabilã de încredintare în vederea adoptiei;
e) certificatele de nastere ale adoptatorului sau ale sotului si sotiei din familia adoptatoare, în copie legalizatã;
f) certificatul de cãsãtorie al adoptatorului sau al sotilor din familia adoptatoare, în copie legalizatã;
g) cazierul judiciar al adoptatorului sau, dupã caz, al fiecãrui membru al familiei adoptatoare;
h) certificatul medical privind starea de sãnãtate a adoptatorului, eliberat de medicul de familie pe lista cãruia este înscris;
i) documentele doveditoare cu privire la exprimarea consimtãmântului pãrintilor firesti, în mãsura în care nu s-a pronuntat anterior o hotãrâre judecãtoreascã de încuviintare a deschiderii procedurii adoptiei interne a copilului
Vezi art. 35 din Legea nr. 273/2004 prvind regimul juridic al adoptiei ;

Î: Este posibila adoptia între frati ?
R: Legiuitorul român a stabilit ca si conditie de fond faptul cã adoptia între frati este interzisã.
Vezi art. 8, alin. 1 din Legea nr. 273/2004 prvind regimul juridic al adoptiei ;

Î: Este posibila adoptia copilului dintr-un alt judet ?
R: Adoptia copilului dintr-un alt judet este posibilã doar în cazurile strict si limitativ prevãzute de lege.
Vezi art. 26 si 27 din Legea nr. 273/2004 prvind regimul juridic al adoptiei ;

Î: Adoptia se poate realiza prin intermediul altei persoane ?
R: Adoptia nu se poate realiza prin intermediul altei persoane.
Vezi art. 70, alin. 2 din Legea nr. 273/2004 prvind regimul juridic al adoptiei ;

Î: Se poate alege copilul ?
R: Directia Generalã de Asistentã Socialã si Protectia Copilului identificã pentru copil, motivat de interesul superior al acestuia cea mai potrivitã familie.
Vezi Capitolul III din H.G. nr. 1435/2004 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 273/2004;

Î: Se poate anula adoptia ?
R: Adoptia se poate desface sau anula în cazurile strict prevazute de lege.
Vezi art. 54 la 60 din Legea nr. 273/2004 prvind regimul juridic al adoptiei ;

Î: Bãrbatul celibatar poate adopta un copil ?
R: Orice persoanã poate adopta dacã întruneste conditiile prevãzute de lege. Vezi art. 9, art. 10 si art. 19 la 21 din Legea nr. 273/2004 prvind regimul juridic al adoptiei ;

Î: Cât costa adoptia ?
R: În ce priveste adoptia internã legea nu prevede nici o taxa, iar în ce priveste adoptia internationalã taxa instituitã se aprobã prin hotarare a Guvernului. Vezi art. 67 si 68 din Legea nr. 273/2004 prvind regimul juridic al adoptiei ;

Î: Cât dureazã procesul de adoptie ?
R: Legea nu prevede un anumit termen pentru finalizarea procesului de adoptie, singurele termene prevazute fiind acelea privitoare la atestarea adoptatorului sau a familiei adoptatoare si încredintarea în vederea adoptiei. Vezi art. 19, art. 20, art. 25, alin. 1, art. 29 din Legea nr. 273/2004 prvind regimul juridic al adoptiei ;

Î: Cine elibereazã atestatul de persoanã aptã sã adopte ?
R: Atestatul este eliberat de Directia Generalã de Asistentã Socialã si Protectia Copilului de la domiciliul solicitantului. Vezi art. 19 la 21 din Legea nr. 273/2004 prvind regimul juridic al adoptiei ;

Î: Care sunt etapele adoptiei ?
R: Procedura adoptiei interne presupune pentru persoana sau familia care doreste sã adopte parcurgerea dupa caz a urmatoarelor etape:
• Obtinerea atestatului de persoanã sau familie aptã sã adopte ;
• Încredintarea copilului în vederea adoptiei ;
• Încuviintarea adoptiei ;
Procedura adoptiei interne presupune pentru copilul care urmeazã sã fie adoptat parcurgerea dupa caz a urmatoarelor etape:
• Deschiderea procedurii adoptiei interne ;
• Încredintarea în vederea adoptiei ;
• Încuviintarea adoptiei ;
Vezi Legea nr. 273/2004 prvind regimul juridic al adoptiei ;

Î: Familia sau persoana adoptatoare sunt monitorizate dupã încheierea adoptiei ?
R: Da, legea prevede o perioadã de 2 ani de monitorizare.
Vezi art. 38 din Legea nr. 273/2004 prvind regimul juridic al adoptiei ;

Î: Familia biologicã poate afla informatii despre copilul adoptat, despre noua familie, despre conditiile oferite, despre dezvoltarea copilului, eventual despre locul unde se aflã ? Unde se adreseazã si ce informatii se pot oferi ? Toate aceste informatii sunt confidentiale ?
R: Legea exclude orice legãturi/contacte între pãrintii biologici ai copilului si adoptatori.
Vezi art. 37, alin. 2, art. 50, alin. 2 si 3, art. 52 din Legea nr. 273/2004 prvind regimul juridic al adoptiei ;

Î: I se comunicã copilului cã a fost adoptat ? Existã o recomandare privind momentul înstiintãrii acestuia ? Cum, cand si în ce conditii copilul poate afla identitatea pãrintilor naturali ? D.G.A.S.P.C.-ul este implicat ? R: Legea reglementeaza toate aspectele legate de acest set de întrebãri.
Vezi art. 52 din Legea nr. 273/2004 prvind regimul juridic al adoptiei ;

Î: În cazul în care o persoanã are copii dintr-o cãsãtorie anterioarã, sotul/sotia este obligatã sã adopte acesti copii ?
R: Legea nu institue o astfel de obligativitate, decizia cu privire la adoptarea copiilor sotului/sotiei, apartinând fiecãrei persoane care se aflã în acestã situatie.
Vezi Legea nr. 273/2004 prvind regimul juridic al adoptiei ;

Î: O familie poate lua un copil abandonat dintr-o maternitate si apoi sa apeleze la D.G.A.S.P.C. pentru a-l adopta ?
R: Analizând spiritul si litera legii se poate lesne observa cã este absolut interzisã o astfel de practicã, cu atât mai mult cu cât situatia juridicã a acestei categorii de copii nu este clarificatã la momentul în care acestia se aflã încã în maternitate.
Psihologul si responsabilul de caz al copilului din cadrul Serviciului de adoptii al D.G.A.S.P.C. sunt obligati sã identifice si sã selecteze o persoanã/familie careia îi poate fi încredintat copilul în vederea adoptiei în conformitate cu dispozitiile art. 26 din Legea nr. 273/2004.(numai dupa ramanerea definitiva si irevocabila a hotararii judecatoresti prin care instanta a incuviintat deschiderea procedurii adoptiei interne)
- în virtutea noilor reglementãri în domeniul adoptiei prioritarã este identificarea celei mai potrivite persoane/familii pentru un copil adoptabil, care sã corespundã nevoilor acestuia.
- în acest context se poate desprinde concluzia cã legiuitorul român a dorit prin aceste reglementari sã interzicã cu desavarsire, motivat de interesul superior al copilului, posibilitatea persoanelor/familiilor atestate de a identifica ele copii adoptabili
- principiul care trebuie sã calauzeascã D.G.A.S.P.C.-ul în toate aceste demersuri trebuie sã fie identificarea unei familii pentru un copil si nu alegerea unui copil de cãtre o familie.
Riscurile pe care le ridicã o astfel de practicã sunt de naturã penalã fiind catalogate drept trafic de copii.

Î: Ce reprezintã Oficiul Român pentru Adoptii ?
R: Oficiului Român pentru Adoptii este un organ de specialitate al Guvernului României, înfiintat în baza Legii nr.274/2004 si reprezitã autoritatea centralã româna în domeniul adoptiei.
Vezi art. 3, art. 5 si art. 6 din Legea nr. 274/2004 privind înfiintarea, organizarea si functionarea Oficiului Român pentru Adoptii;

Î: Pânã în ce stadiu pot interveni parintii biologici ai copilului în procedura adoptiei ? Existã termene pentru retragerea (revocarea) consimtãmântului ?
R: Pãrintii biologici ai copilului pot interveni în derularea procedurilor de adoptie numai în etapa întocmirii planului individualizat de protectie (P.I.P.) si etapa încuviintãrii de cãtre instanta de judecatã a deschiderii procedurii adoptiei interne pânã la finalizarea acesteia.
Vezi art. art. 22, alin. 1,art. 23, alin.1, lit. a si b, alin. 3, lit. as b, art. 37, alin. 2, art. 63, alin. 2 din Legea nr. 273/2004 prvind regimul juridic al adoptiei ;
Cât priveste consimtãmântul,
Vezi art. 11 la 18 din Legea nr. 273/2004 prvind regimul juridic al adoptiei ;

Î: Cum se procedeaza in cazul adoptiei unei persoane majore?
R: Persoana majora poate fi adoptata numai daca adoptatorul sau familia adoptatoare a crescut-o in timpul minoritatii sale.Dovada de “crestere in timpul minoritatii” se poate realiza in fata instantei de judecata, cu orice mijloace de proba (inscrisuri, martori, etc).
Nu este necesar consimtamantul parintilor firesti, atestarea adoptatorului, deschiderea procedurii adoptiei interne si nici incredintarea in vederea adoptiei.
Sesizarea instantei judecatoresti pentru incuviintarea adoptiei majorului se realizeaza direct de catre persoana/familia adoptatoare, fara ca legea sa prevada efectuarea vreunei proceduri administrative prealabile.

Î: Cum se procedeaza in cazul adoptiei copilului de catre sotul parintelui sãu?
R: Se sesizeaza in mod direct instanta judecãtoreascã cu actiune privind incuviintarea adoptiei, de catre sotul care doreste sa adopte.
Pentru incuviintarea adoptiei este necesar consimtãmântul la adoptie exprimat prin act notarial autentic de catre pãrintii biologici ai minorului.
Inainte de exprimarea consimtamantului la notariat, parintii biologici trebuie sa se adreseze la Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului in a carei raza teritoriala domiciliaza pentru a fi consiliati cu privire la efectele adoptiei, si pentru a obtine raportul de consiliere-document ce se prezinta la notariat cu ocazia exprimarii consimtamantului.
Documentele ce trebuie depuse odata cu cererea de incuviintare a adoptiei sunt:
-consimtamintele parintilor biologici exprimate prin act notarial autentic
-certificatul de nastere al copilului, în copie legalizatã
-certificatul medical privind starea de sãnãtate a copilului, eliberat de cãtre unitãti publice nominalizate de cãtre directia de sãnãtate publicã
-certificatul de nastere ale adoptatorului în copie legalizatã
-certificatul de cãsãtorie al adoptatorului, în copie legalizatã
-cazierul judiciar al adoptatorului
-certificatul medical privind starea de sãnãtate a adoptatorului, eliberat de medicul de familie pe lista cãruia este înscris.
Pentru aceasta adoptie nu este necesara obtinerea atestatului, deschiderea procedurii adoptiei interne pentru copil, si nici incredintarea in vederea adoptiei.

Î: Cum poate afla copilul adoptat informatii (nume, prenume, domiciliu, etc) despre parintii biologici?
R: Potrivit legislatiei in vigoare, datele de identificare ale parintilor biologici se pot furniza in mod direct de catre institutia noastra la cererea minorului adoptat dacã sunt indeplinite cumulativ urmatoarele conditii:
- la incuviintarea adoptiei pãrintii biologici sã fi fost parte in proces
- dupã contactarea de catre autoritatile române, pãrintii biologici sã fie de acord cu furnizarea datelor lor personale cãtre copilul in cauzã.
Dacã nu sunt indeplinite aceste conditii se aplicã prevederile art.52 alin.(3) si alin.(4) din Legea nr.273/2004 conform carora: „Identitatea pãrintilor firesti ai adoptatului poate fi dezvãluitã înainte de dobândirea de cãtre acesta a capacitãtii depline de exercitiu numai pentru motive medicale, cu autorizarea instantei judecãtoresti, la cererea oricãruia dintre adoptatori, a adoptatului, sotului sau descendentilor acestuia ori a reprezentantului unei institutii medicale sau unui spital.
Dupã dobândirea capacitãtii depline de exercitiu, adoptatul poate solicita tribunalului în a cãrui razã teritorialã se aflã domiciliul sãu ori, în cazul în care el nu are domiciliul în România, Tribunalului Bucuresti, sã-i autorizeze accesul la informatiile aflate în posesia oricãror autoritãti publice cu privire la identitatea pãrintilor sãi firesti.
In aceastã situatie (descrisa la paragraful anterior), pentru a obtine datele de identificare ale parintilor biologici adoptatul trebuie sa sesizeze Tribunalul cu o actiune privind autorizarea accesului la aceste informatii.

Î: Cum poate un cetãtean român cu domiciliul în România sã adopte un copil strãin?
R: - art. 42. din Legea nr.273/2004 privind regimul juridic al adoptiei prevede cã: „ adoptia internationalã, în cazul în care adoptatul are domiciliul în strãinãtate, iar adoptatorul sau familia adoptatoare are domiciliul în România, este supusã dispozitiilor art. 30-33 din Legea nr. 105/1992 cu privire la reglementarea raporturilor de drept international privat”.
Conform acestor dispozitii, conditiile de fond cerute pentru încheierea adoptiei sunt stabilite de legea nationalã a adoptatorului si a celui ce urmeazã sã fie adoptat. Acestia trebuie sã îndeplineascã si conditiile care sunt obligatorii, pentru ambii, stabilite de fiecare dintre cele douã legi nationale arãtate.
- potrivit legii române pentru a solicita adoptia unui copil este necesar sã obtineti atestatul de persoanã aptã sa adopte.
- pentru aceasta, petentul urmeaza sa se adreseza cu o cerere la Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului (DGASPC) in a carei raza teritoriala domiciliaza; cererea trebuie sa fie insotita de o serie de acte prevazute de lege care vor fi nominalizate de catre reprezentantii DGASPC. Aceastã institutie evalueaza garantiile morale si conditiile materiale ale persoanei/familiei care doreste sa adopte, si asigurã serviciile de pregãtire/consiliere necesare pentru a-si asuma în cunostintã de cauzã si în mod corespunzãtor rolul de pãrinte.
- în termen de 60 de zile de la data depunerii cererii, DGASPC decide dacã se elibereaza sau nu, atestatul de persoana/familie apta sã adopte.
Dacã petentul obtine atestatul de persoanã/familie aptã sa adopte urmeazã sã se adreseze Oficiului Roman pentru Adoptii si sa ne informeze din ce stat doreste sa adopte un copil.
Aceastã informatie ne este utila pentru a putea contacta autoritatile statului in cauzã, pentru a cunoaste dacã legislatia statului respectiv permite adoptia copiilor de catre cetateni straini, precum si (in cazul in care aceastã adoptie este permisã) conditiile si procedura aplicabile în speta respectivã.
Institutia noastra intreprinde demersuri pentru a obtine informatiile mentionate mai sus si comunica petentului informatiile transmise de autoritatile strãine.

Î: Un copil care nu se afla in dificultate, poate fi adoptat de catre matusa (sora unuia dintre parintii biologici) care il creste inca de la nastere ?
R: - potrivit Legii nr.273/2004, DGASPC are obligatia de a proceda la consilierea si sustinerea parintilor naturali si a familiei extinse pentru a-si creste copilul in propriul climat familial.
Numai in situatia in care nu este posibila reintegrarea in familia naturala sau integrarea copilului in familia extinsa planul individualizat de protectie poate avea drept finalitate adoptia, urmand a fi sesizata instanta pentru deschiderea procedurii adoptiei interne.
- planul individualizat de protectie se intocmeste pentru copiii care beneficiazã de o masura speciala de protectie dispusa conform Legii nr.272/2004 privind protectia si promovarea drepturilor copilului.
- conform art. 56. din actul normativ mai sus mentionat, „ de mãsurile de protectie specialã, instituite de prezenta lege, beneficiazã:
a) copilul ai cãrui pãrinti sunt decedati, necunoscuti, decãzuti din exercitiul drepturilor pãrintesti sau cãrora li s-a aplicat pedeapsa interzicerii drepturilor pãrintesti, pusi sub interdictie, declarati judecãtoreste morti sau dispãruti, când nu a putut fi instituitã tutela;
b) copilul care, în vederea protejãrii intereselor sale, nu poate fi lãsat în grija pãrintilor din motive neimputabile acestora;
c) copilul abuzat sau neglijat;
d) copilul gãsit sau copilul abandonat de cãtre mamã în unitãti sanitare;
e) copilul care a sãvârsit o faptã prevãzutã de legea penalã si care nu rãspunde penal”.
Daca minorul in cauza nu se aflã în nici unul dintre cazurile prevazute de lege pentru a fi instituitã o mãsurã specialã de protectie, nu pot fi demarate procedurile legale privind adoptia.
Cu acordul pãrintilor biologici, mãtusa se poate implica in cresterea si ingrijirea copilului, insã aceste activitati se vor realiza in calitate de membru al familiei extinse, in virtutea relatiilor de rudenie cu copilul si cu pãrintii acestuia, si nu in calitate de reprezentant legal al minorului.
Drepturile si obligatiile pãrintesti fatã de copilul in cauza apartin in continuare parintilor lui biologici, in situatia in care nu exista motive de decãdere, de suspendare ori de interzicere a acestor drepturi.
Responsabilitatea parentalã fatã de copilul in cauza revine în continuare pãrintilor sãi biologici chiar dacã mãtusa îi asigurã în fapt cresterea si îngrijirea.
Toate pãrtile trebuie informate asupra modificarilor arbitrare si imorale a legaturilor de filiatie/rudenie pe care le-ar determina o astfel de adoptie. Ca efect al acestei adoptii copilul ar deveni:
- fiu al mãtusii (rudã de gradul I)
- nepot al mamei biologice (rudã de gradul III)
- vãr primar cu fratii lui biologici (rudã de gradul al IV-lea)
- fatã de tatãl biologic si rudele acestuia (bunici, matusi, veri paterni, etc.) se pierde orice legatura de filiatie/rudenie
O astfel de situatie in care, fãrã a exista motive temeinice, se doreste transformarea statutului juridic si, pe cale de consecintã a legãturilor de filiatie/rudenie, este de natura a aduce grave atingeri atât dreptului copilului la pãstrarea identitãtii sale cât si dreptului acestuia de a-si cunoaste pãrintii si de a fi îngrijit de acestia, astfel cum sunt reglementate de Conventia ONU cu privire la drepturile copilului si de legislatia românã in domeniu.
 • 0

#45
SilvanaPopovici

SilvanaPopovici

  Nou venit

 • Membri
 • Punct
 • 25 mesaje

Postat 28 septembrie 2006 - 18:27

Multumim, Rozi. Ai fost mai mult decat harnicuta in beneficiul nostru!
[dual]
 • 0

#46
amzulica

amzulica

  Membru junior

 • Membri
 • PunctPunctPunct
 • 999 mesaje

Postat 29 octombrie 2006 - 00:14

Fetelor, sunt in faza in care incep sa formez dosarul pt. adoptie si am rugamintea de a mi se spune unde se fac analizele medicale, ce clinici efectueaza aceste analize pt . ca am inteles ca analizele trebuie parafate si de un medic psihiatru. Si daca se poate si cat au costat aceste analize. Multumesc. (sunt din Bucuresti)

Cami
 • 0

#47
eu_andreea

eu_andreea

  Nou venit

 • Membri
 • Punct
 • 10 mesaje

Postat 30 octombrie 2006 - 14:45

Draga Amzulica,
analizele le poti face la medicul de familie. De fapt tie iti trebuie pe acel certificat trei stampile: de la medicul psihiatru (la o clinica particulara costa cam 400.000 lei un consult normal), de la medicul de familie sau internist si de la directorul policlinicii. In plus iti trebuie niste timbre fiscale (nu mai tin minte de cate si de cati bani, dar iti poate spune oricine de la policlinica). Noua ne-au cerut separat si rezultatul analizei HIV, pe care l-am facut la o clinica particulara: 500.000 lei si rezultatul de la examenul la plamani (o radiografie 500.000 lei). Cam asta ar fi. Daca faci toate astea la o clinica particulara te costa cam 1.400.000 lei, fara plamani si HIV. Asta de fiecare membru al familiei. Te mai costa autentificarea tuturor actelor la notariat (certificate de nastere si casatorie, acte de proprietate) si declaratia pe propria raspundere (tot la notariat) ca nu ati decazut din drepturile parintesti. Daca vrei sa scoti si cazierul in regim de urgenta (pe langa timbrele fiscale) mai platesti la CEC o taxa de 50.000 lei (parca).
Cam astea ar fi cheltuielile "de inceput".
Bafta!!!
Si, neaparat, rabdare.

Me
 • 0

#48
amzulica

amzulica

  Membru junior

 • Membri
 • PunctPunctPunct
 • 999 mesaje

Postat 31 octombrie 2006 - 12:08

Andreea, merci de raspuns, am crezut ca e mai complicat si costa mai mult insa e ok. Oricum ar fi fost trebuia inceput cumva, iar in privinta rabdarii crede-ma ca am cat carul, dupa 12 inseminari de la Giulesti, 50 mil. cheltuite si 1000 de analize cred ca m-am tabacit de rabdare. Nu mai vorbesc de suflet sfasiat etc.
Orice lucru are un inceput si un sfarsit nu? La mine ambele au fost triste la prima incercare. In privinta adoptiei macar stiu ca sfarsitul va fi unul extrem de fericit.

Cami
 • 0

#49
eu_andreea

eu_andreea

  Nou venit

 • Membri
 • Punct
 • 10 mesaje

Postat 31 octombrie 2006 - 12:41

Ma bucur ca esti optimista.
Exact asa eram si eu cand: "M-am hotarat ...adoptie!".
Acum imi dau seama ca obtinerea atestatului este floare la ureche pe langa gasirea copilasului mult dorit si asteptat.
Asa ca draga mea, inarmeaza-te cu foarte multa rabdare, chiar daca esti calita!!!
Bafta!

Me
 • 0

#50
catal_ina

catal_ina

  Membru incepator

 • Membri
 • PunctPunct
 • 184 mesaje

Postat 01 noiembrie 2006 - 23:30

Ma lumineaza si pe mine careva..am vazut postat ceva asemanator dar am ramas in ceata :)...un cetatean strain [canada] poate adopta un copil roman?...sau cu UE s-a terminat cu d'astea? multzam fain!


cata
 • 0


Intrebari Panica

 • Suntem in urma cu dezvoltarea ?

  rebeca-2019
  - Ieri, 21:31

 • Mînuțe și piciorușe umede

  N..
  - Ieri, 15:21

 • Simptome sarcina pe perioada alaptarii

  andree626
  - Ieri, 12:21

 • Ruperea Prematura a Membranelor

  Mitzzilica
  - aug 08 2020 16:01

 • Ajutor

  Doina2004
  - aug 08 2020 15:42

Grupuri

 • Palatoschizis

  Annemarie33
  - apr 20 2020 22:13

 • Varicela in sarcina

  Magdabebe2
  - mar 21 2019 17:19

 • Cataracta congenitală

  DanielaRa
  - dec 20 2017 17:09

 • Bebe cu probleme sold

  Dediut
  - nov 12 2015 16:14

 • Logopedie

  vorbestecorect
  - iul 11 2015 14:52

Bloguri

 • Burtica in vacanta

  AlinaElena82
  - Astăzi, 05:55

 • Sa incepem cu inceputul

  AndraCristea19
  - Ieri, 21:44

 • Cum va fi ?

  LaviniaBriscan
  - Ieri, 21:33

 • Happy Birthday!!!

  DaniellaDanny
  - Ieri, 21:30

 • Căldură mare

  DaniellaDanny
  - Ieri, 21:17

Retete

 • Pancakes cu cereale Cheerios Ovaz

  GratielaPopa
  - iun 11 2020 22:19

 • briose cu fructe de padure si Nestlé Cheerios

  GINA-MONICA
  - iun 03 2020 08:33

 • Tarta de prune si miere

  Anda08
  - aug 20 2019 12:37

 • Salata de capsuni

  Anda08
  - iul 03 2019 12:02

 • Clatite sau pancakes cu nuca de cocos si fructe

  Anda08
  - mar 29 2019 12:13