Retete pentru tine

Un parc mare in locul unei fabrici chimice

  • Trimis de marius
  • 4 februarie 2014, 16:04:00 EET
  • 3.210 vizualizari
Trimite Denunta

Una dintre cele mai mari fabrici chimice din Oradea a fost demolata in favoarea unui parc.

Ale?ii or?denilor au decis, s?pt?mâna trecut?, s? achizi?ioneze în numele ora?ului un teren de 6.459 de metri p?tra?i în zona str?zilor Xenopol ?i One?tilor. Terenul apar?ine firmei Sinteza, aici func?ionând în trecut sec?ia de acid acetilsalicilic a fostei întreprinderi Sinteza, ?i a fost evaluat la 82 euro metrul p?trat, adic? peste 529.000 euro în total (echivalentul a 2,4 milioane lei).

Ora?ul nu va pl?ti, îns?, niciun leu pentru teren, c?ci îl va achizi?iona în compensare cu datoriile pe care firma Sinteza le are la bugetul local ?i cu cele aferente anilor 2014 ?i 2015, respectiv cu datoriile c?tre Electrocentrale scadente la 31 ianuarie 2014.

Pe acest teren, Prim?ria va amenaja un parc, perfect pentru locuitorii din Io?ia, care nu mai au niciun spa?iu verde atât de mare în zon?.

Pe lâng? acest teren, Sinteza mai p?streaz? în zon? un teren de aproximativ 65.000 de metri p?tra?i.